Convocatòria de la prova pràctica i Test de personalitat i/o competències pel pròxim dia 16 de desembre 2023 dels processos de selecció de promoció interna especial

Convocatòria de la prova pràctica i Test de personalitat i/o competències pel pròxim dia 16 de desembre 2023 dels processos de selecció de promoció interna especial

TS Gestió TS Enginyeria Gestor/a Auxiliar Administratiu/va Auxiliar de suport als serveis bibliotecaris de l’Ajuntament de Barcelona. CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, DE 14 PLACES D’AUXILIAR DE SUPORT ALS...