Amb la nòmina, zero risc i cap broma!

19 juny 2024 | Comunicat

25 maig 2024

Companyes i companys,

 

Aquest matí, l’Ajuntament ha citat als sindicats amb representació a Mesa General per a fer-nos trasllat de les darreres noticies que, des de la Sindicatura de Comptes, se li han traslladat a la corporació municipal en relació amb diferents conceptes de les nostres nòmines.

 

A grans trets, des de la Gerència de Persones se’ns trasllada que a conseqüència d’un informe imminent respecte al Consorci de Biblioteques de Barcelona per part de la Sindicatura, i als conceptes estudiats en relació amb l’estructura salarial de l’any 2021 a l’Ajuntament de Barcelona, hi ha el perill que la intervenció municipal decideixi (per un criteri jurídic), amb afectació a tot el personal municipal no uniformat, no abonar-nos a dates pròximes (potser, setembre!!) part dels conceptes de la nostra nòmina.

 

Aquest conceptes dubtosos, els quals segons la Gerència es troben en perill per part d’aquest informe, són:

  • Complement d’assistència – “paga d’abril 2025” (article 5 de l’Acord).
  • Complement d’experiència professional (article 21 de l’Acord).
  • Complement específic d’equiparació del grup A1.

A més d’això, es vincula l’increment retributiu del 0,75% de l’any 2024, recollit a l’article 9.2.1 de l’Acord, a aquestes futures modificacions.

 

La Gerència ens transmet la urgència de reubicar de manera adequada tots aquests conceptes retributius en d’altres que estiguin dotats de major seguretat jurídica, sense que la plantilla hagi de tenir afectacions en el cobrament de les nòmines mensuals.

 

En definitiva, “blindar” aquests conceptes dins d’altres que no suposin un perill per a la intervenció municipal, i que acomodats a la realitat de les retribucions públiques actuals, garanteixin el cobrament als mesos vinents de la totalitat de les nostres nòmines.

 

Des de la UGT valorem aquesta nova situació a l’Ajuntament com a molt preocupant.

 

Hi ha línies vermelles que no ens podem permetre de traspassar, i el nostre salari és prioritat absoluta.

 

Aquesta és una situació crítica, i sense voler crear alarmisme, ens preguntem: com pot ser que l’Ajuntament hagi deixat que aquesta situació arribés fins aquí.

 

Fa uns mesos, vam haver de protegir els triennis, premis d’antiguitat i medalles per un informe també de la Sindicatura de Comptes i la posterior intervenció municipal que va congelar aquestes remuneracions, fins a encabir-les en un poc satisfactori pla de pensions.

 

Ara, un nou informe, torna a posar en perill el nostre sou.

 

VOLEM SOLUCIONS JA!!

 

Des de la secció sindical de la UGT a l’Ajuntament de Barcelona hem sol·licitat que urgentment tota la Direcció de Relacions Laborals es mobilitzi per a solucionar aquest assumpte. La UGT no deixarà que es perdi un segon en buscar una solució en un assumpte d’aquesta transcendència.

 

Com a secció sindical ens mobilitzem amb tots els nostres recursos personals i jurídics per a garantir els salaris de totes i cadascuna de les persones que treballem en aquesta corporació.

 

Ja se’ns ha donat amb caràcter d’urgència un calendari per a tractar aquest assumpte a fons.

 

Ara demanem celeritat i encert per arribar a un acord que garanteixi que cap treballadora ni treballador vegi els seus ingressos minvats de nou.

 

EL SOU NO ES TOCA!!!

 

GARANTIR-HO ÉS LA NOSTRA OBLIGACIÓ!!

 

 

Categories

Twtitter

Necessites ajut per redactar una carta sol·licitant còpia de l’avaluació de riscos del teu lloc de treball? Fes servir els models de documents de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya. Accés a 👉 https://www.ugt.cat/wp-content/uploads/2022/06/documents_per_al_delegat_de_prevencio.pdf #ConsellPreventiuUGT

🤖 Una Negociación Colectiva fuerte para hacer frente a los retos de la digitalización

🗣️ Pepe Álvarez (@SG_UGT) interviene en la jornada sobre derechos digitales y relaciones laborales

🔗Léelo aquí

🟠 #PÍLDORA | ¿Qué tengo que hacer si sufro un accidente de trabajo? 

➡️ Si el accidente es en tu puesto de trabajo, ¡comunícalo inmediatamente a tu superior! Si es in itinere... ve a nuestro vídeo sobre este tema

📽️ Dale al play para saber más

Llegir més

YouTube