BLINDEM ELS SALARIS! LA UGT SIGNA L’ACORD SOBRE PRODUCTIVITAT A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

19 juny 2024 | Comunicat

18 juny 2024

LA UGT SIGNA L’ACORD SOBRE EL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. 

BLINDEM ELS SALARIS!!

 

A data de 17 de juny, i gràcies al diàleg i a la perseverança en la negociació que caracteritzen a la UGT, hem aconseguit el millor acord possible, amb les màximes garanties i guanys, perquè cap treballador/a perdi un sol euro a l’Ajuntament.

 

Davant els possibles atacs de la Sindicatura de Comptes a la remuneració del personal de l’Ajuntament

BLINDEM ELS SALARIS!!

 

Potser et preguntes el perquè de tot això.

 

😒 Què és la Sindicatura de Comptes?

És l’òrgan fiscalitzador de les Administracions Públiques. S’encarrega de vetllar per la seva legalitat. I amb això les remuneracions que paguen a la seva plantilla.

L’any 2023 va advertir la il·legalitat de la retribució dels triennis establerta per l’Ajuntament fins aquell moment, així com la dels premis d’antiguitat/medalles.

La Intervenció Municipal, davant d’aquest advertiment de l’òrgan, i davant possibles responsabilitats administratives personals, va congelar aquests conceptes en la nòmina.

Ara, segons ens adverteix la Gerència de Persones, podria repetir-se una situació similar per la possible irregularitat, segons un possible informe (fins al moment confidencial) sobre els complements específics d’experiència professional, equiparació A1 i paga d’assistència “paga d’abril”.

L’auditoria realitzada per l’Ajuntament ja apunta que aquests conceptes, dins el complement específic, haurien d’estar lligats a l’objectivitat del lloc de treball ocupat. I no, com fins ara, a la subjectivitat i condició personal de qui ocupa el lloc de treball.

AQUEST FET ÉS EL QUE FA IRREGULARS AQUESTS CONCEPTES, D’ACORD AMB LES AUDITORIES (que no et venguin pel.lícules)

L’Administració pública ha d’estar subjecta al principi de legalitat i, per tant, no li són d’aplicació conceptes jurídics a l’àmbit privat (ex. força de llei dels convenis, drets adquirits davant conceptes irregulars)

Davant el risc de la possible publicació d’aquest informe per part de la Sindicatura, la UGT ho tenim clar:

 

Zero risc davant la possible intervenció de nòmines

per part de la intervenció general municipal!!

 

⁉ PER QUÈ LA SOLUCIÓ D’UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT?

Donada la manca d’una regulació normativa que desenvolupi les remuneracions de les entitats locals d’acord amb les seves necessitats, no hi havia altres sortides possibles:

 

 • Ens neguem a acabar en un pla de pensions.
 • No és viable a curt termini, ni eficaç, la confecció d’unes noves taules salarials amb milers de complements específics (tants com llocs de treball i diferències entre treballadors/es) tal com altres sindicats diuen i venen.
 • No hi ha possibilitat d’engegar la carrera professional per manca de legislació al territori.

  En aquest darrer sentit, tal com ja vam recollir en l’acord de triennis i premis d’antiguitat, les parts signants s’emplacen a una nova negociació en el moment que normativament sigui possible l’establiment de mètodes d’assoliment i consolidació personals de les remuneracions.

⁉ EN QUÈ CONSISTEIX L’AVALUACIÓ?

Per accedir al complement de productivitat s’ha de superar una avaluació SENZILLA.

Els conceptes del complement específic que, presumptament, la Sindicatura establirà com il.legals es distribuiran de la següent manera:

 • FACTOR MENSUAL (a pagar cada mes a nòmina):
 

Consistirà en l’abonament en un sol concepte dels actuals complements d’experiència professional, sou base prorratejat de la paga d’abril -deslligat de l’assistència‼️- i, per al subgrup A1, complement d’equiparació.

 • FACTOR ANUAL (a pagar a l’abril)
 

antiga paga d’abril (sense part del sou base prorratejat al factor mensual), més 0,75% aprovat per conveni, acumulat al llarg de l’any anterior.

 

⁉ QUÈ HI GUANYEM SALARIALMENT ELS/LES TREBALLADORS/ES?

✅ Aconseguim desvincular i consolidar la part de sou base a la quinzena paga del perjudici de la no assistència.

✅ Aconseguim que tot el personal municipal pugui accedir a l’antiga experiència professional (ara, dins el factor mensual) des del primer moment, i no hem d’esperar dos anys.

✅ Consolidem (i desbloquegem) el 0,75% acumulat de l’any anterior en la paga d’abril, deslligat completament de l’assistència.

 

⁉ QUINES SÓN LES GARANTIES?

 1. Es condiciona l’Acord a la publicació de l’Informe de la Sindicatura amb les conclusions irregulars dels conceptes. En cas que aquesta publicació no recollís aquestes irregularitats en els conceptes específics, les parts deixaran sense efecte la modificació acordada.
 2. En cas de publicació de l’informe on es recullin les irregularitats, evitem la congelació dels conceptes afectats per part de la intervenció general municipal, tal i com va succeir amb triennis i premis d’antiguitat.
 3. Teixim un sistema d’avaluació garantista al treballador/a:
 • Objectiu, senzill i transparent.
 • A realitzar per les gerències.
 • D’acord amb tres competències bàsiques associades als llocs de treball.
 • Mètode d’avaluació únic i exclusiu per determinar la percepció del complement, evitant altres fiscalitzacions.
 • Avaluació adequada NOMÉS  amb la consecució d’un o varis dels comportaments associats al lloc de treball (és a dir, es supera l’avaluació – i s’accedeix al complement- amb només la identificació d’una evidència entre uma forquilla de 18 a 24 possibles).
 • Amb la seguretat, en cas remot d’inadequació, d’una comissió gestora paritària de l’Acord amb la participació dels sindicats signants que vetllarà per la imparcialitat i objectivitat a les avaluacions i la capacitat de revertir les inadequades.
 • Amb la participació dels/les treballadors/es en el procés en cas d’inadequació -facilitació de l’avaluació i possibilitat al·legacions.
 • I, en últim terme, amb la possibilitat d’oferir una formació avaluable com a pla de millora per a poder accedir a la productivitat.
 1. Desmarquem els comandaments de la comunicació i valoració final de les avaluacions, no tensionant els equips de treball.
 2. Es mantenen tots els drets conquerits dins els col.lectius, relatius a la paga d’abril (ex. Escoles Bressol).

 

❌ Nosaltres no fem demagògia amb el sou i el pa de la gent, i menys per quatre vots i jugant a desinformar 

 

La congelació de conceptes salarials, fet que ja es va produir el juliol de l’any passat amb premis d’antiguitat i triennis, era un risc real amb l’actual estructura salarial.

La UGT no ha abandonat en cap moment la negociació amb l’Administració PER RESPONSABILITAT CAP A TOT EL PERSONAL MUNICIPAL

 

La UGT no ha especulat mai amb el sou dels/les treballadors/es i no n’assumirà mai cap risc.

 

Amb aquest acord garantim que cap treballador/a deixarà de

rebre ni un sol euro de la seva remuneració actual

 

EL SOU NO ES TOCA‼️

 

Categories

Twtitter

Necessites ajut per redactar una carta sol·licitant còpia de l’avaluació de riscos del teu lloc de treball? Fes servir els models de documents de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya. Accés a 👉 https://www.ugt.cat/wp-content/uploads/2022/06/documents_per_al_delegat_de_prevencio.pdf #ConsellPreventiuUGT

🤖 Una Negociación Colectiva fuerte para hacer frente a los retos de la digitalización

🗣️ Pepe Álvarez (@SG_UGT) interviene en la jornada sobre derechos digitales y relaciones laborales

🔗Léelo aquí

🟠 #PÍLDORA | ¿Qué tengo que hacer si sufro un accidente de trabajo? 

➡️ Si el accidente es en tu puesto de trabajo, ¡comunícalo inmediatamente a tu superior! Si es in itinere... ve a nuestro vídeo sobre este tema

📽️ Dale al play para saber más

Llegir més

YouTube