ESTAT DE LES NEGOCIACIONS

19 juny 2024 | Comunicat

30 maig 2024

Companyes i Companys,

 

 

Us informen de les darreres novetats que hi ha hagut en seu de mesa general de negociació que s’està realitzant aquests dies per a tractar sobre la reordenació de certs complements específics continguts a l’Acord de condicions de treball de l’Ajuntament de Barcelona afectats a conseqüència de la darrera auditoria de la sindicatura de comptes i comunicada a l’Ajuntament de Barcelona.

 

Com ja coneixeu d’anteriors comunicats, aquests complements són:

  • experiència professional
  • equiparació A1
  • complement d’assistència (paga d’abril).

Per part de l’Administració, ahir dimecres, se’ns va presentar un esborrany de proposta de regulació d’aquests complements dins d’un nou complement de productivitat, motiu pel qual caldria modificar els actuals articles de l’Acord de condicions 4.2 i 21.2 referents a l’experiència professional; l’article 4.3 d’equiparació A1; i l’article 5 que regula el complement d’assistència. Tots aquests conceptes quedarien encabits dins aquest nou complement de productivitat.

 

Des de la UGT estem analitzant els detalls d’aquest esborrany que ens ha traslladat l’Administració als sindicats, el qual creiem que a hores d’ara és incomplet i necessita de millores. Properament, més treballats tots els conceptes, us en donarem trasllat si creiem que la proposta pot tenir recorregut per ser aprovada i reunir totes les garanties i seguretats per al personal municipal.

 

Així mateix, durant aquests dies ens heu fet arribat un seguit de qüestions que, com en anteriors comunicacions, volem compartir amb tot el personal municipal amb el propòsit de fer extensiva tota la informació a totes les treballadores i treballadors.

 

Us en fem trasllat d’algunes d’aquestes preguntes:

 

  • Què és el complement d’equiparació A1?

A conseqüència del SOM al 2013, i per la no integració dins el complement específic de tots els imports pertanyents al subgrup A1, els treballadors pertanyents a aquest grup reben una “motxilla” salarial que complementa les seves retribucions complementàries. Només afecta a personal A1, i es cobra des del mateix moment que pertanyen a aquest subgrup. Podeu trobar aquest concepte salarial a l’article 4.3 de l’Acord i a les taules salarials a l’apartat 5è.

 

  • Per què si aquesta auditoria de la Sindicatura de Comptes encara no s’ha publicat, i no en sabem el contingut exacte, hem de refer tots aquests conceptes? Per què ens hem de refiar de l’Administració?

Des de la UGT creiem que no podem permetre’ns tornar a l’escenari del passat any 2023 i trobar-nos amb la desagradable sorpresa que la intervenció general municipal ens congeli, a instàncies de la Sindicatura, drets i diners que ens pertoquen per conveni. En aquell cas, l’afectació a triennis i premis d’antiguitat i medalles era més continguda que no pas ara, on hi ha una afectació molt important en la retribució mensual del personal municipal. La UGT no s’arriscarà a què cap treballadora ni treballador no rebi íntegra la seva nòmina ni un sol mes.

Entenem que la mateixa responsabilitat que tenim nosaltres amb tota la plantilla és la que en aquests moments ha de tenir l’Administració amb tots vosaltres. Així li exigim.

 

  • Per a quan s’espera que hi hagi acord, si hi ha?

Tant l’Administració com els sindicats, i concretament la UGT i totes les treballadores i treballadors que representa i defensa, volem arribar com més aviat possible a un punt d’entesa que finalitzi en un acord que protegeixi totalment el nostre salari. Entenem que no podem demorar gaire la negociació ateses les circumstàncies i el risc envers la plantilla, però en cap cas això és una carta blanca perquè l’Administració faci i desfaci a la seva voluntat. Si la UGT no té totes les garanties i creu que no s’està arribant a un bon acord, fins que no s’arribi al mateix, no s’aixecarà de la taula i negociarà.

 

  • Quina és la previsió de la negociació?

Sindicats i Administració ens hem citat novament la setmana vinent dilluns, dimecres i divendres per a continuar negociant i resolent dubtes envers les propostes sobre la taula.

 

 

Des de la UGT celebrem que tots els sindicats amb representació a la mesa general de negociació (UGT, CCOO, CSIF i CGT) s’hagin avingut a negociar aquesta ordenació de conceptes salarials, i desitgem que aquesta actitud de responsabilitat envers la plantilla en la negociació amb l’Administració es pugui mantenir durant tot aquest procés.

 

Us anirem traslladant l’estat de les negociacions tan bon punt tinguem més novetats al respecte.

 

 

EL SOU NO ES TOCA!!!

 

 

 

Categories

Twtitter

Necessites ajut per redactar una carta sol·licitant còpia de l’avaluació de riscos del teu lloc de treball? Fes servir els models de documents de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya. Accés a 👉 https://www.ugt.cat/wp-content/uploads/2022/06/documents_per_al_delegat_de_prevencio.pdf #ConsellPreventiuUGT

🤖 Una Negociación Colectiva fuerte para hacer frente a los retos de la digitalización

🗣️ Pepe Álvarez (@SG_UGT) interviene en la jornada sobre derechos digitales y relaciones laborales

🔗Léelo aquí

🟠 #PÍLDORA | ¿Qué tengo que hacer si sufro un accidente de trabajo? 

➡️ Si el accidente es en tu puesto de trabajo, ¡comunícalo inmediatamente a tu superior! Si es in itinere... ve a nuestro vídeo sobre este tema

📽️ Dale al play para saber más

Llegir més

YouTube