NI UN EURO MENYS! Continuem negociant

19 juny 2024 | Comunicat

6 juny 2024

Companyes, companys,

Seguim endavant negociant una solució a l’auditoria de la Sindicatura de Comptes que amenaça les nostres nòmines.

La setmana passada, l’Administració ens va presentar diverses propostes per resoldre els conceptes qüestionats: experiència professional, complement d’equiparació A1 i quinzena paga (assistència). Reconeixem els seus esforços, però les solucions plantejades ens generen més dubtes que respostes satisfactòries.

  • Què proposa l’Administració?

L’Administració ha presentat una regulació del complement de productivitat que, seguint la llei, es pagaria després d’una avaluació. Aquest complement de productivitat estaria basat en dos factors:

  1. Factor de productivitat mensual, que englobaria els conceptes consolidats d’experiència professional i el complement específic d’equiparació per al personal del subgrup A1.
  2. Factor de productivitat anual, que substituiria la “paga d’abril” que el síndic va dir que estava fora de la llei, i que hem d’adaptar sí o sí.

Per accedir a aquests pagaments l’any següent, caldria passar per una avaluació.

La UGT no se sent còmoda amb aquesta proposta, especialment pel que fa al factor mensual, perquè es tractava d’una retribució consolidada.

Entenem que l’Administració necessita ajustar-se al marc legal abans que la Intervenció Municipal “congeli” els pagaments i no els cobrem ja des del setembre. I no podem acceptar que conceptes segurs com l’experiència i l’equiparació es converteixin en part d’una avaluació sense garanties suficients. Entenem que la paga d’abril no pot ser consolidable (ja no ho era ara perquè era subjecta l’assistència i la puntualitat), però exigim que es garanteixi al màxim.

  • Què hem proposat a l’Administració?

Des de la UGT, insistim que, si la productivitat és l’única sortida viable, cal garantir que el personal municipal no vegi afectat negativament el seu sou a final d’any.

 

La UGT, juntament amb el sindicat CCOO, hem presentat aquestes propostes:

  • En el cas que l’Administració no desisteixi d’un sistema d’avaluació del compliment (el qual no ens convenç), demanem que sigui transparent, objectiu, senzill i amb participació social. Volem ser part d’una comissió de seguiment paritària que tracti possibles valoracions inadequades i actuï com a òrgan mediador.
  • Insistim que el missatge que rebin els comandaments ha de ser que, davant de qualsevol dubte, TOTHOM ha de superar l’avaluació. El compliment, EN CAP CAS, pot convertir-se en un sistema de seguiment i avaluació exhaustiva del dia a dia del personal municipal.
  • Exigim que en casos de valoracions inadequades, sigui el/la treballador/ora afectat/ada qui tingui l’última paraula. Que pugui “aprovar-se” superant una formació senzilla, online i ràpida.

 

A més, tornem a insistir en el desbloqueig immediat del 0,75% no abonat fins ara, ja que és un guany reconegut i signat per l’Administració en l’actual Acord de Condicions.

 

La UGT continuarà negociant per garantir que cap treballador/a municipal perdi un sol euro.

 

Des de la UGT continuarem treballant amb determinació i responsabilitat per assegurar els drets i les condicions laborals del personal municipal. Continuarem negociant i proposant alternatives amb l’objectiu clar i irrenunciable de garantir que cap treballador o treballadora perdi un sol euro. És imprescindible mantenir la nostra unitat, seriositat i fermesa per aconseguir les millors condicions possibles en aquesta negociació.


 

Categories

Twtitter

Necessites ajut per redactar una carta sol·licitant còpia de l’avaluació de riscos del teu lloc de treball? Fes servir els models de documents de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya. Accés a 👉 https://www.ugt.cat/wp-content/uploads/2022/06/documents_per_al_delegat_de_prevencio.pdf #ConsellPreventiuUGT

🤖 Una Negociación Colectiva fuerte para hacer frente a los retos de la digitalización

🗣️ Pepe Álvarez (@SG_UGT) interviene en la jornada sobre derechos digitales y relaciones laborales

🔗Léelo aquí

🟠 #PÍLDORA | ¿Qué tengo que hacer si sufro un accidente de trabajo? 

➡️ Si el accidente es en tu puesto de trabajo, ¡comunícalo inmediatamente a tu superior! Si es in itinere... ve a nuestro vídeo sobre este tema

📽️ Dale al play para saber más

Llegir més

YouTube