Convocatòria de la prova pràctica i Test de personalitat i/o competències pel pròxim dia 16 de desembre 2023 dels processos de selecció de promoció interna especial

6 des. 2023 | General, Notícies

TS Gestió

TS Enginyeria

Gestor/a

Auxiliar Administratiu/va

Auxiliar de suport als serveis bibliotecaris

de l’Ajuntament de Barcelona.

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, DE 14 PLACES D’AUXILIAR DE SUPORT ALS SERVEIS BIBLIOTECARIS DEL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

Es convoca, a les persones aspirants admeses a la llista definitiva d’aquest procés de selecció, a la realització de la Prova pràctica) i de la Prova de personalitat i/o de competències de la fase selectiva, d’acord amb les bases de la convocatòria.

Dia i hora: Dissabte 16 de desembre de 2023
9:30 hores: Obertura dels sectors/aules 10:00 hores: Tancament dels sectors/aules i inici proves La previsió de finalització de totes les proves serà les 13:00 hores

A Intranet es detalla la convocatòria de les persones aspirants distribuïdes en un únic espai, ordenades alfabèticament per cognoms i ubicant a cada persona aspirant en una aula.

 FACULTAT DE DRET (UNIVERSITAT DE BARCELONA)Av. Diagonal, 684 Edifici Nou

 1. INSTRUCCIONS GENERALS per a la realització de les proves

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL,MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ,

DE 25 PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Es convoca, a les persones aspirants admeses a la llista definitiva d’aquest procés de selecció, a la realització de la Prova pràctica) i de la Prova de personalitat i/o de competències de la fase selectiva, d’acord amb les bases de la convocatòria.

Dia i hora:
Dissabte 16 de desembre de 2023
9:30 hores: Obertura dels sectors/aules 10:00 hores: Tancament dels sectors/aules i inici proves La previsió de finalització de totes les proves serà les 13:00 hores

A Intranet es detalla la convocatòria de les persones aspirants distribuïdes en un únic espai, ordenades alfabèticament per cognoms i ubicant a cada persona aspirant en una aula.

 FACULTAT DE DRET (UNIVERSITAT DE BARCELONA)Av. Diagonal, 684 Edifici Nou
 1. INSTRUCCIONS GENERALS per a la realització de les proves

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ,

DE 50 PLACES DE GESTOR/A

DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Es convoca, a les persones aspirants admeses a la llista definitiva d’aquest procés de selecció, a la realització de la Prova pràctica i de la Prova de personalitat i/o de competències de la fase selectiva, d’acord amb les bases de la convocatòria.

Dia i hora:
Dissabte 16 de desembre de 2023
9:30 hores: Obertura dels sectors/aules 10:00 hores: Tancament dels sectors/aules i inici proves La previsió de finalització de totes les proves serà les 13:00 hores

A Intranet es detalla la convocatòria de les persones aspirants distribuïdes en un únic espai, ordenades alfabèticament per cognoms i ubicant a cada persona aspirant en una aula.

 FACULTAT DE DRET (UNIVERSITAT DE BARCELONA)Av. Diagonal, 684 Edifici Nou
 1. INSTRUCCIONS GENERALS per a la realització de les proves

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ,

DE 95 PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN GESTIÓ

DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Es convoca, a les persones aspirants admeses a la llista definitiva d’aquest procés de selecció, a la realització de la Prova pràctica i de la Prova de personalitat i/o de competències de la fase selectiva, d’acord amb les bases de la convocatòria.

Dia i hora:
Dissabte 16 de desembre de 2023
9:30 hores: Obertura dels sectors/aules 10:00 hores: Tancament dels sectors/aules i inici proves La previsió de finalització de totes les proves serà les 13:00 hores

A Intranet es detalla la convocatòria de les persones aspirants distribuïdes en un únic espai, ordenades alfabèticament per cognoms i ubicant a cada persona aspirant en una aula.

 FACULTAT DE DRET (UNIVERSITAT DE BARCELONA)Av. Diagonal, 684 Edifici Nou
 1. INSTRUCCIONS GENERALS per a la realització de les proves

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ,

DE 25 PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN ENGINYERIA

DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Es convoca, a les persones aspirants admeses a la llista definitiva d’aquest procés de selecció, a la realització de la Prova pràctica) i de la Prova de personalitat i/o de competències de la fase selectiva, d’acord amb les bases de la convocatòria.

Dia i hora:
Dissabte 16 de desembre de 2023
9:30 hores: Obertura dels sectors/aules10:00 hores: Tancament dels sectors/aules i inici provesLa previsió de finalització de totes les proves serà les 13:00 hores

A Intranet es detalla la convocatòria de les persones aspirants distribuïdes en un únic espai, ordenades alfabèticament per cognoms i ubicant a cada persona aspirant en una aula.

 FACULTAT DE DRET (UNIVERSITAT DE BARCELONA)Av. Diagonal, 684 Edifici Nou
 1. INSTRUCCIONS GENERALS per a la realització de les proves
  INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES DEL DIA 16 DE DESEMBRE 2023

INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES

DEL DIA 16 DE DESEMBRE 2023

Heu estat convocats/ades per a la realització de la PROVA PRÀCTICA del procés de selecció en el que participeu.

A. 
Instruccions:

 1. En cap cas es pot accedir al recinte amb acompanyants.
 2. L’accés al recinte es durà a terme de manera endreçada a través de la PORTA D’ENTRADA que s’indica a l’anunci de distribució publicat, i seguint les indicacions del personal de l’organització, identificat amb armilles de color groc.
 3. Pels passadissos haureu de circular sempre per la dreta, deixant el costat esquerre per al sentit contrari de circulació.
 4. Dins dels espais interiors, heu d’evitar desplaçaments i mantenir-vos sempre a la zona assignada.
 5. Us recomanem utilitzar els lavabos abans de ser identificats.
 6. En arribar a l’aula, es procedirà a la vostra identificació i us asseureu on us indiquem. Porteu preparat el document d’identitat amb el qual heu fet la sol·licitud de participació (DNI, passaport     o carnet de conduir).
 7. Haureu de dipositar els vostres objectes personals (abric, jaqueta, mòbil apagat…) al terra, sota la vostra cadira, i, per aquest motiu, heu de portar una BOSSA o motxilla on dipositar totes les vostres pertinences.
 8. A la taula només podreu tenir:
 9. Material per a la realització de les proves (llapis, goma d’esborrar, maquineta per fer punta).
 10. Les persones que es presentin a TS Enginyeria o TS Gestió o TS Dret o TS Arquitectura o TS Economía o TM Arquitectura o TM Enginyeria podran disposar d’una calculadora simple, que només permeti realitzar operacions bàsiques. No estaran permeses les calculadores amb connexió a Internet, programables i/o que permetin emmagatzemar text o fórmules en memòria i, en cap cas, es podrà fer ús del telèfon mòbil o altres dispositius electrònics com a calculadora (Veure avís publicat).
 11. El vostre document d’identificació.
 12. També podreu disposar d’una ampolla d’aigua, un paquet de mocadors, una ampolla d’hidrogel i un rellotge de polsera analògic (que no disposi de connexió a internet o bluetooth).

B. 
Motius d’exclusió:

 • DISPOSAR D’ALGUN APARELL ELECTRÒNIC fora de la bossa (inclosos rellotges tipus Smartwatch que permetin la comunicació o ús d’aplicacions).
 • SORTIR DE L’AULA SENSE AUTORITZACIÓ.
 • PARLAR AMB ALGÚ QUE NO SIGUI DE L’ORGANITZACIÓ. Si algú té algun dubte, haurà d’aixecar la mà i les persones de l’organització s’aproparan a resoldre’l.
 • COPIAR O DEIXAR-SE COPIAR. Mirar el full de respostes o quadernet d’una altra persona aspirant o ensenyar els seus propis perquè els puguin mirar, seran motius d’exclusió per a les dues persones que participin en el fet.
 • COMENÇAR A RESPONDRE PREGUNTES ABANS DE LA INDICACIÓ O CONTINUAR RESPONENT

PREGUNTES UN COP S’ACABI EL TEMPS.

 • MANIPULAR LA BOSSA ON HI HA LES VOSTRES PERTINENCES.

IMPORTANT! S’informa que, a les persones aspirants que contravinguin una o diverses de les anteriors normes, se’ls marcarà el seu examen i es posarà el fet en coneixement del Tribunal de Selecció per tal de procedir a excloure-les del procés.

C. 
Desenvolupament de la jornada

 • Realitzareu dues proves:
  • Prova pràctica que consistirà en la resolució d’un supòsit pràctic a escollir d’entre els proposats pel Tribunal Qualificador.
  • Test de personalitat i/o competències.
 • El personal de l’organització us repartirà els fulls de respostes i els quadernets amb les instruccions específiques d’ambdues proves i haureu de començar per la prova pràctica.
 • Llegiu amb atenció com heu d’emplenar els fulls de respostes.
 • Estigueu atents/atentes a les instruccions de la persona responsable de l’aula.
 • Les persones presentades a una categoria de diferents convocatòries (Promoció interna, Concurs oposició per estabilització i /o Concurs oposició), realitzaran una única prova, que serà qualificada en funció del previst a les bases de cadascuna de les convocatòries.
 • NO podreu aixecar-vos mentre els vostres exàmens estiguin sobre la taula. Les persones que per raons excepcionals d’urgència necessiteu anar al lavabo, ho haureu de fer d’una en una, acompanyades pel personal de l’organització i en contra del vostre temps de realització de les prova.
 • Si voleu abandonar, haureu d’aixecar la mà i, a mesura que us indiquem, agafareu TOTES les vostres pertinences i seguireu les instruccions del personal de l’organització. Us recollirem el quadern de preguntes i el full de respostes, signareu els vostre full de respostes conforme US RETIREU del procés i ja podreu marxar. NO podreu endur-vos el quadernet ni el full autocopiatiu. I abandonareu l’aula i el recinte en silenci, sense destorbar les persones aspirants que continuïn realitzant-la, seguint les indicacions del personal de l’organització.
 • Només podreu emportar-vos el quadernet i el full de respostes autocopiatiu de la 1a prova PROVA PRÀCTICA, si heu esgotat el temps màxim establert per a la seva realització. Però recordeu que els quadernets i els solucionaris es publicaran el mateix dissabte 16 de desembre, quan finalitzin les proves.
 • NO podreu sortir de l’aula quan restin 10 minuts per a la finalització de les proves.

D. 
Com omplir els fulls de resposta:

Heu d’utilitzar llapis, preferentment del número 2, i omplir en el full de respostes les dades següents:

 • On hi posa CONVOCATÒRIA hi haureu d’escriure el nom de la categoria.
 • On hi posa NOM PROVA hi haureu d’escriure PROVA PRÀCTICA
 • On hi posa DATA: 16/12/2023
 • On hi posa PROVA: hi haureu d’escriure el número de supòsit pràctic escollit i omplir el número que correspongui.
 • On hi posa DNI: Haureu d’escriure el vostre DNI en números
 • Si el vostre DNI té un número de menys de 8 xifres, la primera xifra haurà de ser 0.

IMPORTANT! Per tal d’evitar errades en la vostra identificació, cal que poseu en el vostre full de respostes el mateix número d’identitat amb el qual us heu identificat en el moment d’entrar a l’aula/sector.

Un cop escrit el número, ara, sota de cada número haureu d’omplir a cada columna la casella corresponent, tal com s’indica en aquest exemple:

En aquest EXEMPLE, el primer número és un “3”; per tant, s’hauria de baixar i marcar la casella on hi posa “3”. El segon és un “4”, s’hauria de baixar i marcar la casella on hi posa “4” I així s’hauria de fer amb la resta de columnes. Casella per casella.

IMPORTANT! Completar bé aquest apartat és fonamental, ja que aquesta serà l’única dada que permetrà identificar-vos.

Podeu fer anotacions als vostres quadernets. Tingueu en compte que, un cop acabat el temps, no podreu marcar cap resposta al full de respostes, encara que l’hàgiu marcat al quadernet. Les respostes hauran de ser marcades en el “Full de Respostes”.

Aneu amb compte a l’hora de marcar les caselles, ja que l’única forma correcta de fer-ho és la que es dibuixa al full de respostes.

Marqueu les respostes en llapis i comproveu sempre que la marca que assenyaleu en el “Full de Respostes” correspon al número de pregunta del qüestionari.

Al “Full de Respostes” no haureu d’anotar cap altra marca diferent de les necessàries per contestar l’exercici.

En cas d’equivocar-vos, esborreu perfectament la marca tant del full original, com del full autocopiatiu.

En el supòsit en què hi hagués dues o més marques en la resposta d’una pregunta, o no es pugui identificar clarament quina és l’opció escollida per la persona aspirant, es considerarà la resposta com si fos en blanc.

És la vostra responsabilitat, entregar el full original i quedar-vos amb l’autocopiatius del full de respostes.

E. 
Com es realitzarà la sortida:

 • L’hora aproximada prevista de finalització de les proves és les 13:00 hores.Un cop acabades les proves, la sortida es farà esglaonadament per la mateixa porta per la qual heu accedit al recinte.
 • Us demanem que obriu la BOSSA amb les vostres pertinences un cop fora del recinte, per tal de no destorbar i agilitzar la sortida de les persones aspirants.
 • Si algú necessita un justificant, ho haurà de sol·licitar a la persona responsable d’aula, la qual en prendrà nota per fer-vos-el arribar per correu electrònic a l’adreça que vau fer constar a la sol·licitud de participació.

F. 
Previsió de dates de publicació

Quadernet de preguntes PROVA PRÀCTICA: à 16 de desembre a la tarda.

Benvolguts companys i companyes

Us escrivim des de la UGT Secció sindical de l’Ajuntament de Barcelona per desitjar-vos molta sort en la convocatòria de la prova pràctica i Test de personalitat i/o competències pel pròxim dia 16 de desembre 2023 dels processos de selecció de promoció interna especial de les categories de: TS Gestió, TS Enginyeria, Gestor/a Auxiliar Administratiu/va i Auxiliar de suport als serveis bibliotecaris de l’Ajuntament de Barcelona.

Des de la UGT us volem expressar la nostra satisfacció per veure que heu arribat a aquesta etapa. Us reconeixem la vostra trajectòria i el vostre compromís. Sou un gran equip i un exemple a seguir!.

Com ja sabeu, les proves es realitzaran a la Facultat de Dret de Barcelona . Heu de presentar-vos abans de les 9:30 hores amb el vostre document d’identitat amb el qual heu fet la sol·licitud de participació (DNI, passaport…).

Per a afrontar el dia de l’examen, us recordem que porteu tota la documentació necessària, i material com llapis, goma d’esborrar, maquineta per fer punta i si cal  calculadora simple, que arribeu amb temps, i que mantingueu la calma.

Recordeu que el més important és que confieu en  els vostres coneixements i experiència i que mostreu la vostra motivació i il·lusió. No us deixeu intimidar per la pressió o la competència i confieu en les vostres capacitats.

Us enviem una forta abraçada i us desitgem que us vagi molt bé. Som segurs/es que ho fareu molt bé i que aconseguireu els vostres objectius. Com sempre, estarem a la vostra disposició per si necessiteu alguna cosa.

No dubteu a contactar amb nosaltres si teniu alguna qüestió o consulta.

Benvolguts companys i companyes,

Us escrivim des de la UGT Secció sindical de l’Ajuntament de Barcelona per desitjar-vos molta sort en la convocatòria de la prova pràctica i Test de personalitat i/o competències pel pròxim dia 16 de desembre 2023 dels processos de selecció de promoció interna especial de les categories de: TS Gestió, TS Enginyeria, Gestor/a Auxiliar Administratiu/va i Auxiliar de suport als serveis bibliotecaris de l’Ajuntament de Barcelona.

Des de la UGT us volem expressar la nostra satisfacció per veure que heu arribat a aquesta etapa. Us reconeixem la vostra trajectòria i el vostre compromís. Sou un gran equip i un exemple a seguir!.

Com ja sabeu, les proves es realitzaran a la Facultat de Dret de Barcelona . Heu de presentar-vos abans de les 9:30 hores amb el vostre document d’identitat amb el qual heu fet la sol·licitud de participació (DNI, passaport…).

Per a afrontar el dia de l’examen, us recordem que porteu tota la documentació necessària, i material com llapis, goma d’esborrar, maquineta per fer punta i si cal  calculadora simple, que arribeu amb temps, i que mantingueu la calma.

Recordeu que el més important és que confieu en  els vostres coneixements i experiència i que mostreu la vostra motivació i il·lusió. No us deixeu intimidar per la pressió o la competència i confieu en les vostres capacitats.

Us enviem una forta abraçada i us desitgem que us vagi molt bé. Som segurs/es que ho fareu molt bé i que aconseguireu els vostres objectius. Com sempre, estarem a la vostra disposició per si necessiteu alguna cosa.

No dubteu a contactar amb nosaltres si teniu alguna qüestió o consulta.

FACULTAT DE DRET (UNIVERSITAT DE BARCELONA)

Av. Diagonal, 684 Edifici Nou

Font Ajuntament de Barcelona.

Categories

Twtitter

El pròxim diumenge 9 de juny són les eleccions europees. 

‼️ Recorda que les persones treballadores podem exercir el dret a vot tot i que la nostra jornada laboral coincideixi amb l'horari de votació de les eleccions 👇

⌛️ La jubilación parcial para el personal funcionario/estatutario está cada vez más cerca.

🤝 El Gobierno ha mostrado disponibilidad absoluta para culminar esta materia contemplada en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.

https://ugt-sp.es/la-jubilacion-parcial-para-el-personal-funcionario-estatutario-cada-vez-mas-cerca/

🟣 Avui celebrem el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones amb l’objectiu de defensar el dret a la salut com un dret humà de totes les dones, i específicament a les dones en l’àmbit laboral 👇

Llegir més

YouTube