Des de la secció sindical de la UGT de l’Ajuntament de Barcelona, volem informar dels nostres objectius sindicals per al 2024.

19 gen. 2024 | General, Notícies, Política Sindical

Des de la secció sindical de la UGT Ajuntament de Barcelona, volem informar dels nostres objectius sindicals per al 2024.

Considerem que són objectius que responen a les necessitats i demandes dels treballadors i les treballadores de l’Ajuntament de Barcelona, i que contribueixen a construir una societat més justa, cohesionada, igualitària i amb més drets.

Per poder garantir el manteniment del poder adquisitiu dels funcionaris. Cal tenir en compte que hem patit una congelació salarial durant molts anys i que hem hagut de fer front a una situació econòmica i social molt difícil a causa de la pandèmia i la guerra.

No obstant això, també cal reconèixer que la recents pujades de salarial ha amortit en part la pujada de preus provocada per la guerra d’Ucraïna. Aquest conflicte ha provocat una inflació molt elevada a tot Europa. Si no fos per la pujada salarial acordada pel govern amb els sindicats, els funcionaris haurien perdut encara més poder adquisitiu.

Per tant, hem de reivindicar la necessitat de negociar una nova pujada salarial per als funcionaris que tingui en compte l’evolució real de l’IPC i del PIB, i que garanteixi el reconeixement de la nostra tasca i el dret a unes condicions laborals dignes.

I basarem en tres eixos les nostres reivindicacions que  seran: Treballar millor, Reducció de jornada i Guanyar més

  • Treballar millor: Per defensa la qualitat del treball com a factor clau per a la productivitat, la competitivitat i la satisfacció laboral. Treballar millor implica optimitzar els recursos, innovar, formar-se i actualitzar-se, i respectar els drets i les normes laborals. Treballar millor també significa evitar el presentisme, l’absentisme i l’estrès laboral, que afecten negativament la salut dels treballadors i treballadores i el rendiment de les empreses.
  • Reducció de jornada: Per reivindicar la reducció de la jornada laboral com a mesura per a millorar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i per a redistribuir el treball i la riquesa entre més persones. La reducció de jornada també pot contribuir a augmentar la productivitat per hora treballada, a reduir el consum energètic i les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i a fomentar el lleure, la cultura i el voluntariat.
  • Guanyar més: Per reclamar una pujada salarial que compensi la pèrdua de poder adquisitiu provocada per l’augment dels preus. Guanyar més és una reivindicació justa i necessària per a garantir un nivell de vida digne als treballadors i treballadores, especialment en un context de crisi econòmica i social com l’actual. Guanyar més també pot estimular el consum, la inversió i la creació d’ocupació, i pot reduir les desigualtats socials.

I ho farem amb reivindicacions dins de l’àmbit local autonòmic i estatal.

 Reclamacions d’uns pressupostos socials per a Catalunya, capaços de reactivar la nostra economia, posar fi a les situacions de desigualtat i vulnerabilitat de la població i garantir la protecció social de la ciutadania.

Treballar per assolir un salari mínim de referència català (1.372 euros = 60% del salari mitjà a Catalunya) que garanteixi un salari digne i ajustat a la realitat socioeconòmica del territori. Cal assolir un gran pacte de país que tingui com a objectiu posar fi a la pobresa laboral a Catalunya amb el consegüent trasllat als nostres salaris.

Reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals per llei, per millorar la qualitat de vida, la conciliació i la productivitat dels treballadors i les treballadores.

Enfortir la negociació col·lectiva, traslladant-hi els mandats de les normes als convenis col·lectius per millorar les condicions laborals.

Treballar per la plena ocupació amb treball digne i la reducció de l’atur. Continuar exigint unes polítiques públiques d’ocupació eficients i un Servei Públic d’Ocupació de Catalunya referent per a les persones i les empreses.

Exigir un treball segur i saludable per posar fi a la xacra de la sinistralitat laboral, garantint una gestió efectiva dels riscos psicosocials a la feina que vetlli per la salut mental dels treballadors i les treballadores.

Incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits del treball i la societat. Avançar cap a una societat més igualitària i oberta.

Reclamar un pacte pels serveis públics. Protegir i impulsar l’estat del benestar —l’educació, la sanitat, les pensions, la seguretat i els serveis socials— defensant els drets socials i abolint les desigualtats i les discriminacions.

Treballar per fer realitat el canvi de model productiu, de consum i de mobilitat, que ens faciliti la transició ecològica justa cap a una societat més equitativa, sostenible i connectada, capaç de fer front als nous escenaris econòmics-laborals, socials i mediambientals causats per l’emergència climàtica.

Continuar enfortint i avançant en el diàleg social en el marc català de relacions laborals.

I finalment, cal informar que els RDL aprovats la setmana passada a Madrid, no contemplen els increments salarials pactats i signats en el I Acord Marc per a una Administració del segle XXI i segons ens ha comunicat Funció Pública, aquests increments salarials s’inclouran en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2024, i esperem:

Que també es facin les modificacions dels articles 67, 48 i 50 del TREBEP (Jubilació parcial anticipada dels funcionaris i el caràcter de mínims dels dies de permís i vacances)

Aquests són objectius que ens proposem com a secció sindical de la UGT de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de la UGT de Catalunya i UGT Estatal.

Tenim molts altres objectius no menys importants. Així mateix, som conscients que sorgeixen incidències cada dia. És per això que us animem a continuar comunicant-vos amb els vostres delegats i delegades de la UGT, que estan per ajudar-vos i donar suport en qualsevol qüestió o preocupació que pugueu tenir. Us convidem a sumar-vos a aquesta lluita sindical, perquè junts i juntes podem aconseguir el nostre lema:

TREBALLAR MILLOR,

REDUCCIÓ DE JORNADA

I GUANYAR MÉS!!!

Perspectiva sindical 2024

Categories

Twtitter

Necessites ajut per redactar una carta sol·licitant còpia de l’avaluació de riscos del teu lloc de treball? Fes servir els models de documents de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya. Accés a 👉 https://www.ugt.cat/wp-content/uploads/2022/06/documents_per_al_delegat_de_prevencio.pdf #ConsellPreventiuUGT

🤖 Una Negociación Colectiva fuerte para hacer frente a los retos de la digitalización

🗣️ Pepe Álvarez (@SG_UGT) interviene en la jornada sobre derechos digitales y relaciones laborales

🔗Léelo aquí

🟠 #PÍLDORA | ¿Qué tengo que hacer si sufro un accidente de trabajo? 

➡️ Si el accidente es en tu puesto de trabajo, ¡comunícalo inmediatamente a tu superior! Si es in itinere... ve a nuestro vídeo sobre este tema

📽️ Dale al play para saber más

Llegir més

YouTube