El Govern aprova l’increment del 0,5% en les retribucions de les empleades i empleats públics per compensar els efectes de la inflació i avançar en la recuperació dels nostres drets

4 oct. 2023 | General, Notícies, Política Sindical

El personal al servei del sector públic rebrem aquest augment salarial,

amb efectes retroactius des de gener de 2023,

en les nòmines de novembre.

El personal al servei del sector públic rebrà aquest augment salarial, amb efectes retroactius des Aquesta mesura està recollida a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2023 i està vinculada a l’evolució de l’IPC. Properament, prop de 3,5 milions de persones es beneficiaran de l’actualització retributiva a totes les administracions, complint així amb els pactes entre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i les organitzacions sindicals en l’Acord marc per a una Administració del segle XXI..

Amb aquesta decisió, el Govern respon a la crisi econòmica provocada per l’escalada inflacionària global, garantint que les empleades i empleats públics no perdin poder adquisitiu. Aquesta actualització salarial afectarà prop de 3,5 milions de persones que serveixen a les Administracions Públiques.

La inversió per aplicar aquesta mesura serà de 791 milions d’euros, amb un augment mitjà de 180 euros anuals a les nòmines. Això demostra el compromís en garantir el poder adquisitiu del personal dedicat al servei públic, fins i tot en contextos de crisi i inflació extrema.

Aquesta actualització retributiva culminarà l’any 2024 amb una alça fixa del 2% i un 0,5% opcional vinculat a l’IPCA. L’augment total en el període 2022-2024 podria superar el 8%, consolidant un 9,8% en termes reals. Aquestes mesures són fruit del diàleg social i l’acord entre el Govern i els sindicats.

Totes aquestes actualitzacions tenen caràcter no absorbible per altres conceptes retributius, i seran compatibles amb altres increments que puguin recollir-se en futures lleis de Pressupostos Generals.

Categories

Twtitter

📢👏👏👏 Enhorabuena a nuestros compañeros de Policía Judicial de Tráfico que han detenido al hombre que se dio a la fuga tras atropellar a un #menor el pasado domingo.

Estem a "Las mujeres en el diálogo social y la negociación colectiva" a Alcalà de Henares. Han parlat Zapatero, Cristina Antoñanzas i Pepe Álvarez. De Catalunya 20 dones de diferents federacions i unions territorials @PilarGonugt Susana Martinez @ugtajbc Ivette Barrachina

Llegir més

YouTube