Exigim la remuneració del permís parental!

10 jul. 2024 | Comunicat, General, Notícies

CONTINUA SENSE REMUNERAR-SE EL PERMIS PARENTAL
 
                                                                       

UGT denuncia: el permís parental continua sense retribució tot i les promeses i directives europees

Estimades companyes i companys,

 

Des de la Secció Sindical de la Unió General de Treballadores i Treballadors (UGT) a l’Ajuntament de Barcelona volem posar en evidència una situació que considerem inacceptable i que afecta directament els drets dels treballadors i treballadores de la nostra Corporació Municipal. 

 

Malgrat els recents canvis legislatius i les directives europees, el permís parental continua sense estar retribuït.

 

La Directiva 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, estableix clarament el dret a un permís parental de quatre mesos per progenitor, dels quals dos mesos són intransferibles. A més, subratlla que aquests permisos han de poder gaudir-se de manera flexible i amb condicions equitatives. No obstant això, el termini de transposició d’aquesta Directiva va finalitzar el 2 d’agost de 2022, el termini per a la retribució del permís parental acaba el proper 2 d’agost de 2024.

 

A Espanya, la transposició es va dur a terme mitjançant el Reial decret llei 5/2023 i es va regular el contingut del permís parental a l’Estatut dels Treballadors (ET) i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). Tanmateix, en cap d’aquestes regulacions es contempla expressament la retribució del permís, ni per part de les empreses ni mitjançant una prestació econòmica per part de les Administracions Públiques.

 

El recent Reial Decret Llei 2/2024, que modifica l’Estatut dels Treballadors per permetre el gaudi acumulat del permís per a la cura del lactant, reconeix la necessitat d’atendre el cost econòmic associat als permisos de cura. Malgrat això, i de la menció explícita al permís parental en la seva exposició de motius, la retribució continua sense concretar-se.

 

Des de la UGT interpretem que el permís parental és diferent dels permisos per naixement i cura de menor de 12 mesos, així com del permís per a la cura del lactant. El permís parental pot gaudir-se fins als 8 anys del menor, i ha de ser retribuït per assegurar el seu exercici coresponsable i efectiu.

 

Denunciem que, malgrat totes les modificacions legals des de 2023, el permís parental continua sense estar retribuït. Aquesta situació no només és una flagrant violació de la Directiva 2019/1158, sinó que també és un clar exemple de com l’Administració no està complint amb les seves obligacions cap als treballadors i treballadores en matèria de conciliació i igualtat, tal i com li recomanen les institucions europees.

 

A l’Ajuntament de Barcelona aquest permís, que inicialment al juliol de 2023 va ser retribuït, actualment es pot sol·licitar, si bé el seu gaudiment no és remunerat des del passat 1 de novembre de 2023, tal i com se’ns va comunicar.

 

Des del Comitè d’empresa de l’Ajuntament de Barcelona es va guanyar el conflicte col·lictiu respecte el personal laboral municipal, on es deia que aquest permís havia de ser remunerat. Des de la Junta de Personal es van iniciar també els passos per aconseguir el vistiplau a aquest permís de manera retribuida per al personal funcionari, tal i com inicialment ho va concedir l’Administració.

 

Des de la UGT reivindiquem la retribució de les vuit setmanes del permís parental i exigim que no es computin com a part del mateix les ampliacions del permís per naixement ni el permís per a la cura del lactant, ja que tenen finalitats diferents.

 

La UGT continuarà lluitant perquè es respectin els drets dels treballadors i treballadores en matèria d’igualtat i conciliació familiar.

 

Per a qualsevol aclariment i novetats, recordem que segueix a la vostra disposició el servei d’assessorament en matèria de conciliació i coresponsabilitat del Projecte Artemisa, disponible a https://proyectoartemisaugt.org/

                                                                    

 

 

 

Categories

Twtitter

Necessites ajut per redactar una carta sol·licitant còpia de l’avaluació de riscos del teu lloc de treball? Fes servir els models de documents de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya. Accés a 👉 https://www.ugt.cat/wp-content/uploads/2022/06/documents_per_al_delegat_de_prevencio.pdf #ConsellPreventiuUGT

🤖 Una Negociación Colectiva fuerte para hacer frente a los retos de la digitalización

🗣️ Pepe Álvarez (@SG_UGT) interviene en la jornada sobre derechos digitales y relaciones laborales

🔗Léelo aquí

🟠 #PÍLDORA | ¿Qué tengo que hacer si sufro un accidente de trabajo? 

➡️ Si el accidente es en tu puesto de trabajo, ¡comunícalo inmediatamente a tu superior! Si es in itinere... ve a nuestro vídeo sobre este tema

📽️ Dale al play para saber más

Llegir més

YouTube