Grup de treball per a l’avaluació de riscos psicosocials

9 jul. 2024 | Comunicat, General, Notícies, SPCPEIS

Benvolguts/udes,
 
La passada setmana es va constituir el grup de treball per a l’avaluació de riscos psicosocials, avaluació que s’iniciarà a finals del mes de setembre. 
 
Des de la part social, en coordinació amb el Departament de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament i la Direcció Operativa de Bombers, s’està fent un esforç important per tirar endavant una avaluació de riscos psicosocials que arribi a tota la plantilla de Bombers Barcelona.
 
Des de la UGT considerem que la pedra angular de la prevenció són les avaluacions de riscos de la nostra activitat, dels centres de treball, de les eines, dels EPI i de tot allò que pugui afectar la nostra seguretat i salut.
Com que el tema de la prevenció i les avaluacions pot ser molt enrevessat, us fem quatre línies sobre els riscos psicosocials, com ens afecten i com s’avaluen. Tot i que al mes de setembre tindreu una campanya informativa per part nostra, conjuntament amb els sindicats amb representació al Comitè de Salut Laboral de bombers i per part de l’Ajuntament de BCN.
 

Què són els riscos psicosocials?

Són aquelles característiques de les condicions de treball i, sobretot, de la seva organització que afecten la salut de les persones mitjançant mecanismes psicològics o fisiològics. En termes de prevenció de riscos laborals, els factors psicosocials representen l’exposició al risc. L’organització del treball és l’origen d’aquesta exposició i l’estrès és el detonant de l’efecte, és a dir, de la malaltia o l’alteració de la salut que es pugui produir.
Els riscos psicosocials formen part dels anomenats riscos emergents, tan importants o més que qualsevol dels riscos coneguts com a clàssics. I com aquests, tenen l’origen en unes condicions laborals deficients, en aquest cas, organitzatives.
Hi ha nombroses evidències científiques que confirmen que l’exposició als riscos psicosocials afecten la salut.
 
Ens afecten els riscos psicosocials depenent del temps d’exposició?
Si, a curt termini es manifesten amb l’estrès, que inclou diferents aspectes de la salut física, salut mental i salut social. A llarg termini poden afectar amb alteracions cardiovasculars, respiratòries, immunitàries, gastrointestinals, dermatològiques, endocrinològiques, musculoesquelètiques i de la salut mental. Si no es detecten a temps, poden ser acumulatius i evolutius, arribant a ser greus i incapacitants.
 
L’objectiu de l’avaluació de riscos psicosocials és detectar els riscos i proposar les mesures preventives que siguin necessàries per a eliminar-los o minimitzar-los.
 
 
 
Com s’avaluen els riscos psicosocials?
La part més important de l’avaluació recau en un qüestionari predefinit i adaptat a la nostra feina. 
Aquest qüestionari és el PSQCAT21 i l’hem de contestar com a mínim un 60% de la plantilla, que és el mínim establert per donar fiabilitat als resultats i, en conseqüència, a l’avaluació. Tot i que el nostre objectiu hauria de ser el 100%, ja que de la participació depèn directament la millora de la nostra salut laboral.
 
Aquest qüestionari garanteix el nostre anonimat, sobre com realitzar-lo us ampliarem tota la informació pertinent per mitjà de reunions per streaming amb la nostra participació (la dels sindicats que participen en el grup de treball de l’avaluació), PRL de l’Ajuntament i D.O. de Bombers Barcelona. Si cal, els sindicats anirem parc per parc i torn per torn al setembre per conscienciar-vos de la importància de participar en aquest qüestionari.
 
Per acabar us fem a mans un vídeo explicatiu de bombers de la Generalitat per ampliar-vos una mica més aquesta informació., us demanem que dediqueu una petita part del vostre temps a visionar-lo.
 
 
 

La nostra seguretat comença per la prevenció.

 

 

 

 

Categories

Twtitter

Necessites ajut per redactar una carta sol·licitant còpia de l’avaluació de riscos del teu lloc de treball? Fes servir els models de documents de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya. Accés a 👉 https://www.ugt.cat/wp-content/uploads/2022/06/documents_per_al_delegat_de_prevencio.pdf #ConsellPreventiuUGT

🤖 Una Negociación Colectiva fuerte para hacer frente a los retos de la digitalización

🗣️ Pepe Álvarez (@SG_UGT) interviene en la jornada sobre derechos digitales y relaciones laborales

🔗Léelo aquí

🟠 #PÍLDORA | ¿Qué tengo que hacer si sufro un accidente de trabajo? 

➡️ Si el accidente es en tu puesto de trabajo, ¡comunícalo inmediatamente a tu superior! Si es in itinere... ve a nuestro vídeo sobre este tema

📽️ Dale al play para saber más

Llegir més

YouTube