La pujada salarial per al personal funcionari

4 oct. 2022 | General, Notícies

L’obligació de la UGT és assegurar que tres milions de persones que treballen a l’administració pública puguin pal·liar els efectes de la inflació en la seva economia

Font: UGT-Serveis Públics

El personal de les administracions sumarà una pujada salarial de 9,5 punts entre 2022 i 2024.
UGT posa en valor un acord que recupera els drets perduts i que construeix l’Administració per al segle XXI.
UGT Serveis Públics dóna el vistiplau a l’acord amb el Govern que fixa, en matèria salarial, una pujada del 9,5% entre el 2022 i el 2024. El sindicat assenyala que la pujada que proporciona l’acord esmorteeix, de manera raonablement realista, els efectes de la pujada de la inflació al poder de compra dels gairebé tres milions d’empleats públics del nostre país.

Al final de la reunió de la Mesa del Diàleg Social, Isabel Araque, secretària d’Acció Sindical d’UGT Serveis Públics, ha declarat que “UGT dona suport a  acord des de la coherència, el realisme i la responsabilitat que ens caracteritza. Un text que posa en alça la importància de la negociació col·lectiva per assolir acords que millorin la vida dels treballadors i la ciutadania en general. Per primer cop en un període de crisi, els empleats públics tindrem un increment salarial, en comptes de patir retallades en drets i els nostres sous”. Segons recull l’acord, el Govern planteja una pujada salarial màxima del 9,5% entre el 2022 i el 2024, les xifres del qual es distribuirien en tres anys de la manera següent:

2022: un increment de l’1,5% consolidable, sobre el 2% inicial fixat als Pressupostos Generals de l’Estat per a aquest any. La pujada tindria caràcter retroactiu des del gener i s’abonaria en una paga addicional abans que s’acabi l’any.
2023: pujada fixa del 2,5%, més dues pujades variables de 0,5% cadascuna. La primera operaria si l’IPC harmonitzat del 2022 i del 2023 supera el 6% -corresponent a la suma de l’increment salarial previst inicialment per a aquests dos anys-, tindria caràcter retroactiu, consolidable i es faria efectiva a l’octubre del 2023. La segona es cobraria si el PIB nominal el 2023 arriba al 5,9%.
2024: augment fix del 2% més un 0,5% variable que es cobraria si l’IPC harmonitzat del 2022, 2023 i 2024 supera el 8%. Es cobraria amb caràcter retroactiu i és consolidable.
El text també inclou qüestions importants per millorar la situació laboral dels empleats públics, com són la percepció íntegra del salari en les situacions d’Incapacitat Temporal; l’aplicació de la classificació professional i el desenvolupament del grup B dins de les administracions; la negociació de la jornada de 35 hores o inferior i regularització de les condicions del personal laboral a l’exterior (PLEX).

L’acord incorpora reivindicacions fetes per UGT, encaminades a assolir una ocupació de qualitat i impulsar el rejoveniment del personal de les administracions. Entre aquestes, la recuperació de la jubilació parcial anticipada dels funcionaris públics. L’acord rescataria la redacció original de l’article 67 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (lletra d de l’apartat 1), que fa referència a aquesta modalitat dins de les administracions. També es recupera el caràcter de mínims dels permisos i les vacances en la negociació col·lectiva.

UGT ha expressat reiteradament al Govern la seva preocupació per la manca de negociació de plans d’igualtat a les administracions públiques. Fins ara, només sis comunitats autònomes compten amb un. En aquest sentit, el Ministeri proposa que es constitueixi la Comissió d’Igualtat per impulsar l’obligació de negociar plans d’igualtat dins de les administracions públiques, segons estableix l’EBEP.

Es recull la flexibilització de la promoció interna i la revisió dels processos selectius.

L’acord derogarà els aspectes lesius del RDL 20/2012 i, a més, impulsa la tramitació de la Llei de funció pública de l’Administració General de l’Estat; la posada en marxa efectiva del teletreball, així com la necessària actualització de la classificació dels centres penitenciaris del país.

 

Increment salarial 11
Acord 2022-2024 - 2
Acord 2022-2024 - 3
Acord 2022-2024 - 4

EL SINDICALISME ÚTIL!

Categories

Twtitter

📢👏👏👏 Enhorabuena a nuestros compañeros de Policía Judicial de Tráfico que han detenido al hombre que se dio a la fuga tras atropellar a un #menor el pasado domingo.

Estem a "Las mujeres en el diálogo social y la negociación colectiva" a Alcalà de Henares. Han parlat Zapatero, Cristina Antoñanzas i Pepe Álvarez. De Catalunya 20 dones de diferents federacions i unions territorials @PilarGonugt Susana Martinez @ugtajbc Ivette Barrachina

Llegir més

YouTube