La UGT exigim respecte pel conveni col·lectiu!

14 jul. 2022 | General, Notícies

Aquestes darreres setmanes estem rebent multitud de consultes sobre l’aplicació del TELETREBALL.


Sembla que algunes Direccions i Gerències estan estenent rumors sobre com i qui podrà teletreballar. Entenem que són criteris o opinions particulars, però el que és inqüestionable és que generen inquietud a la plantilla.

El darrer conveni col•lectiu 2021-2024, –signat per la UGTrecollia entre d’altres, 2 grans millores:
• El nostre projecte de BANC DE TEMPS (cessament progressiu de l’activitat)
• El TELETREBALL.
El Banc de Temps s’està aplicant generalment de forma correcta. Encara falta que ens sumin els dies no gaudits de l’any 2021 i separar els dies addicionals de vacances, però entenem que calgui algun temps per fer les modificacions necessàries al SAP.

Ara cal concretar l’aplicació del TELETREBALL, i cal evitar precisament el que està passant
La Norma de desenvolupament del Teletreball de data 11/05/22, (conseqüència de l’art 17 del conveni) recull ben clarament que la relació de llocs de treball ha de recollir quins llocs poden prestar-se en teletreball, llevat que per raons del servei o per raó de l’especificat de les seves tasques, i tenint en compte l’interès i/o necessitats de la ciutadania, no sigui possible dur-les a terme mitjançant teletreball.
És evident que tots els serveis que actualment estan teletreballant han demostrat que és possible prestar el servei públic amb prou garanties, per la qual cosa NO entendríem que ara se’n qüestionés la seva continuïtat
Som conscients que, un cop finalitzada la pandèmia i el retorn a la normalitat, EL TELETREBALL suposa un dels reptes organitzatius més importants dels darrers anys en l’àmbit laboral, però aquest sistema de treball ha vingut per quedar-s’hi.

 

EL SINDICALISME ÚTIL!

Categories

Twtitter

Necessites ajut per redactar una carta sol·licitant còpia de l’avaluació de riscos del teu lloc de treball? Fes servir els models de documents de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya. Accés a 👉 https://www.ugt.cat/wp-content/uploads/2022/06/documents_per_al_delegat_de_prevencio.pdf #ConsellPreventiuUGT

🤖 Una Negociación Colectiva fuerte para hacer frente a los retos de la digitalización

🗣️ Pepe Álvarez (@SG_UGT) interviene en la jornada sobre derechos digitales y relaciones laborales

🔗Léelo aquí

🟠 #PÍLDORA | ¿Qué tengo que hacer si sufro un accidente de trabajo? 

➡️ Si el accidente es en tu puesto de trabajo, ¡comunícalo inmediatamente a tu superior! Si es in itinere... ve a nuestro vídeo sobre este tema

📽️ Dale al play para saber más

Llegir més

YouTube