Les dades de Comptabilitat confirmen la fortalesa de la nostra economia

27 març 2024 | General, Notícies

El sindicat exigeix ​​una política monetària i fiscal expansiva i traslladar a l’economia productiva els Fons Next Generation EU per reforçar l’activitat, transformar el model productiu i continuar creant ocupació de qualitat

Calculadora sobre full de càlcul

L’INE ha publicat les dades de la Comptabilitat Nacional Trimestral corresponents al quart trimestre del 2023, que registra un increment trimestral del PIB del 0,6%, que en termes anuals suposa un 2,0%, de manera que es manté la tendència mostrada els trimestres anteriors. Pel que fa al conjunt del 2023, l’economia espanyola ha crescut un 2,5% respecte del 2022, una dada inferior a les obtingudes el 2021 i el 2022, atès que en aquells anys s’estava recuperant l’economia de la crisi provocada per la pandèmia, però que és una bona notícia tenint en compte les previsions que existien a principis de l’any, molt influïdes pel context d’incertesa internacional.

Els resultats obtinguts durant el 2023 són un signe de fortalesa de la nostra economia, sobretot si es comparen amb els menors creixements dels països del nostre entorn, sent un 0,4% l’increment anual del PIB registrat a la zona de l’euro, mentre que països com Itàlia (0,9%) o França (0,7%) eren lleugerament superiors a la mitjana, a diferència d’Alemanya (-0,3%), que va contreure el PIB respecte al 2022.

Cal tenir en compte, a més, que aquestes bones dades de creixement econòmic s’han aconseguit malgrat l’impacte negatiu de l’actuació del Banc Central Europeu, que manté tipus d’interès elevats (4,5% en aquest moment). Per a UGT, la restricció al crèdit a què es veuen sotmeses empreses i famílies en un moment en què cal impulsar l’activitat a nivell europeu està injustificada, sobretot quan algunes de les economies de la zona estan tenint creixements nuls i la reducció del nivell general dels preus està consolidada. És moment d’actuar amb una política monetària i fiscal més expansives, totes dues orientades a reforçar el creixement de l’activitat, a transformar el model productiu espanyol i europeu per garantir-ne l’autonomia i la sostenibilitat ia crear ocupació de qualitat.

En aquest sentit, cal avançar en la translació a l’economia productiva dels Fons Next Generation EU, uns recursos que s’espera que incideixin favorablement sobre la productivitat o la qualitat de l’ocupació, i que el 2023 han millorat una mica en la seva execució. Però queda un llarg camí per recórrer, ja que moltes de les fites i objectius següents fixats a l’agenda espanyola passen per realitzar nombroses inversions compromeses, que són l’aspecte més feble del nostre acompliment. Abordar amb èxit el procés d’execució el 2024 serà clau per al mitjà i el llarg de l’economia espanyola i per aconseguir aprofitar la totalitat de fons disponibles.

Cal continuar millorant els salaris

A més, és fonamental aconseguir una recuperació de la capacitat adquisitiva de les persones treballadores després del brot inflacionari de 2021 i 2022, que s’ha moderat el 2023 i que continua desaccelerant des de començament del 2024. Per això, els increments salarials en conveni han de referenciar-se al V Acord per a lOcupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) tenint sempre en compte que es tracta d’un llindar mínim. De fet, l’any 2023 ja s’ha pogut contrastar l’efectivitat de la negociació col·lectiva, que ha ajudat que el consum privat s’hagi incrementat un 1,8% durant l’any, de manera que 1,7 dels 2,5 punts que ha crescut la nostra economia s’han degut a la demanda interna.

En definitiva, l’economia espanyola ha respost amb diligència davant la incertesa provocada per la guerra a Ucraïna i l’atac d’Israel a Gaza, superant els xocs negatius i aconseguint el millor resultat d’una gran economia europea el 2023. Però encara cal implementar mesures per garantir la bona marxa de l’economia, entre elles una reforma fiscal que garanteixi la suficiència dels ingressos públics i augmenti la progressivitat del nostre sistema tributari, permetent així una política fiscal expansiva focalitzada a impulsar l’activitat i ajudar els col·lectius més vulnerables. Una altra mesura important és el seguiment de l’evolució dels fons europeus, per a la qual cosa una participació més gran dels sindicats seria molt positiva, de cara a aconseguir una implantació eficient i impulsar la inversió. Finalment, és imprescindible mantenir una política salarial que aconsegueixi una recuperació del poder de compra de les persones assalariades, que permeti sostenir el consum de les llars.

Dades

Les dades definitives de la CNTR publicades per l’INE registren una taxa de variació anual del PIB del 2,0%, una dècima superior a la del trimestre anterior, cosa que indica que el 2023 va acabar accelerant lleugerament l’activitat econòmica. Per part seva, la taxa trimestral ha estat del 0,6%, superior a les expectatives que s’esperaven. En el conjunt de l’any 2023, el creixement del PIB ha estat de 2,5%.

Pel que fa a la demanda, destaca l’evolució de la despesa de les llars, que aquest trimestre situa la taxa de creixement anual en el 2,8%, 1,2 punts per sobre de la del tercer trimestre. Per la seva banda, la inversió mostra una acceleració en la taxa anual durant l’últim trimestre, passant d’un 0% a un 2,1%. Per aquests motius, la demanda nacional contribueix al creixement del PIB 2,1 punts, mentre que el sector exterior ho fa en -0,1 punts aquest quart trimestre de l’any. Alguns factors com l’acompliment de l’ocupació, la moderació dels preus i les millores salarials expliquen el resultat favorable de la demanda interna. Tot i això, pel que fa al conjunt de l’any, la demanda nacional ha aportat 1,7 punts mentre que el sector exterior ho ha fet en 0,8 punts dels 2,5 que ha crescut el PIB.
Pel costat de l’oferta, tots els sectors econòmics incrementen el seu valor afegit brut en termes anuals, sent el sector serveis el que registra la taxa de variació anual més elevada (2,3%), seguit de la construcció (1,9%) , de la indústria (1,8%) i, finalment, del sector primari (0,4%). Pel que fa als resultats en el conjunt de l’any 2023, tots els sectors han crescut respecte del 2022, llevat del sector primari que va baixar un 1,7%. Per part seva, el sector serveis va augmentar un 3,2%, la construcció un 2,3% i la indústria un 1,9%.

Finalment, quant a l’ocupació, les hores efectivament treballades van augmentar el 2,8% interanual i el 0,7% trimestral. Per part seva, els llocs de treball equivalents a temps complet indiquen que hi va haver un increment anual el quart trimestre del 3,9%, que es concreta en un augment trimestral del 0,7%. Això es tradueix que hi hagi 754.000 llocs de treball equivalents a temps complet més comparat amb el quart trimestre del 2022. En el global de l’any 2023, els llocs de treball equivalents a temps complet han augmentat un 3,2% respecte al 2022, cosa que suposa 621.000 més. I, pel que fa a les hores treballades efectivament, l’increment el 2023 és d’un 1,9% més.

Categories

Twtitter

💙💛🧡💜

🗣️ ¡Gracias por la gran acogida que le habéis dado a nuestro podcast!

#SindicalismoSinBarba

📲 Suscríbete a nuestro canal de youtube;


📲 O escúchanos en spotify: https://open.spotify.com/episode/6AkwdUTDx6w4H9FgtALdax?si=Tn49LYTQRPmd1ODLSxzotQ

https://youtu.be/Nbaq08lbCsM?si=-PN7aPW4wuSj4ef8

🟠 #PÍLDORA | Los derechos de las personas trans y LGTBI frente a discriminaciones

🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 Desde UGT hemos trabajado para poder dar un salto normativo de calidad en la protección y garantía de los derechos de las personas del colectivo #LGTBI en el ámbito laboral

¡Atento/a!

💶¿Qué debes saber sobre la declaracion de la #renta?

📋Llega una de las épocas más importantes del año a nivel económico, y son muchos los aspectos que debes tener en cuenta

👀Revisa el borrador y recuerda que puedes desgravarte la cuota sindical

👉https://vm.tiktok.com/ZGemyUPnk/

Llegir més

YouTube