Les malalties professionals augmenten, malgrat que gran part no es declaren

8 ag. 2023 | General, Notícies, Salut laboral

Segons les dades estadístiques d’avenç referents a malalties professionals (CEPROSS) i patologies no traumàtiques (PANOTRATSS), corresponents al primer semestre del 2023, publicades per l’Observatori de les contingències professionals de la Seguretat Social, s’han declarat un total de 14.083 malalties professionals , fet que suposa un augment del 16,99% respecte al primer semestre del 2022.

Ressaltar l’enorme incidència de les malalties professionals causades per agents físics, incloses en el Grup 2, representant el 83% del total, en aquest grup s’inclouen aquelles patologies relacionades amb els trastorns musculoesquelètics.

Des de la UGT hem de continuar denunciant l’evident infradeclaració de les malalties causades per agents carcinògens. Durant el primer semestre del 2023 únicament se n’han declarat 37 (totes entre homes) sent 28 degudes a l’amiant. 

A més, s’han comunicat 5.896 parts de patologies no traumàtiques, descendint aquesta xifra en un 54,08% respecte al primer semestre de 2022. Recordem que el fitxer PANOTRATSS recull les malalties no incloses al quadre de malalties professionals, que ha contret la persona treballadora amb motiu de la realització de la seva feina i són considerades accident de treball.

Del total de comunicats, 5.758 van ser malalties causades per la feina i 138 malalties agreujades per la feina.

La salut mental a la feina, al punt de mira

Igualment, denunciem que els desordres mentals, patologies relacionades amb l’exposició als riscos psicosocials i organitzatius d’origen laboral, gairebé no es reconeixen com a contingència professional. Segons l’estadística, només s’han declarat 71 casos de malalties causades per la feina i 9 casos de malalties agreujades per la feina.

UGT insta el futur Govern que inclogui dins de les seves prioritats garantir el dret fonamental de les persones treballadores als entorns de treball segurs i saludables, com així va reconèixer l’OIT el 2022.

Per això, proposem una actualització del Llistat de Malalties Professionals Espanyol i una millora en el sistema de notificació i registre que permetin fer aflorar totes les malalties professionals ocultes, així com la inclusió de les patologies relacionades amb els riscos psicosocials al Quadre Espanyol de malalties professionals, seguint el rastre de l’OIT que el 2010 ja incloïa els trastorns mentals o del comportament a la llista. 

Pel que fa al greu problema generat per l’exposició a l’amiant, des d’UGT considerem urgent que tiri endavant el Reglament que desenvolupa la Llei del Fons de compensació per a les víctimes de l’amiant, on cal assegurar un procediment àgil i simple i en què s’incloguin unes indemnitzacions dignes que estiguin exemptes de tributació a l’IRPF, com ja passa per a les víctimes del terrorisme o el VIH.

L’infrareconeixement de l’origen professional de qualsevol malaltia causada per la feina és un enorme problema, principalment per a la persona malalta per a la qual suposa un enorme patiment tant físic com psíquic. A més, si no se’n reconeix l’origen professional, cal sumar-hi, que no genera el dret a la prestació corresponent, suposant un perjudici econòmic. 

A més, si no s’identifica l’origen professional de la malaltia, és com si no existís als ulls de la prevenció de riscos laborals, per la qual cosa el risc encara serà present al centre de treball, podent desencadenar més malalties entre la resta de persones treballadores d’aquesta empresa, perquè allò que no es veu no es preveu.

Font: UGT

Categories

Twtitter

📰 #REPORTAJE - La factura invisible de los cuidados #igualdad 

🟣 Los cuidados son imperceptibles, no se valoran, pero sustentan la sociedad y quizá deberíamos preguntarnos más a menudo: ¿qué pasaría si dejásemos de cuidar? 

📲Lee el reportaje completo: https://revistainitinere.com/category/reportaje/

⏩ #En1Minuto de @InItinere_es

🎭 Aristofanes y la conciliación

A pesar de las leyes que protegen los cuidados en el ámbito laboral, (…) acogerse a medidas de conciliación por cuidado de un familiar, sigue teniendo consecuencias que sufren, (…) las mujeres ⤵️

Llegir més

YouTube