NOVA RETALLADA DE L’ADMINISTRACIÓ

27 oct. 2023 | General, Notícies, Política Sindical, RETALLADES TRIENNIS I PREMIS

Ens dirigim a vosaltres per expressar el nostre ferm rebuig davant la decisió unilateral, antiprogressista i d’accions econòmiques liberals de l’administració de l’Ajuntament de Barcelona que pretén privar de remuneració el permís parental de l’article 49.G del TREBEP, destinat a la cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any fins als vuit anys.

Aquest permís és una eina per fomentar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, un objectiu crucial en la nostra societat actual. No obstant això, l’administració de Barcelona ha decidit deixar de retribuir-lo a partir del mes de novembre, una mesura que va en contra de les mateixes raons d’existència d’aquest permís.

Cal subratllar que aquesta determinació constitueix una clara violació del acords als que s’arriben amb la part social, pràctica habitual i reiterada d’aquest nou govern municipal, com les matèries que estem tractant en el sí de la mesa general (Triennis, premis d’antiguitat, medalles GUB i SPCPEIS). Aquest canvi unilateral de criteri reflecteix una manca de compromís i respecte per les condicions pactades.

Resulta alarmant que una administració que diu ser progressista i feminista adopti criteris econòmics liberals que minven la conciliació familiar, un tema que hauria de ser prioritari en una societat avançada compromesa amb el benestar de les persones i les famílies.

En conclusió, la decisió de l’Ajuntament de Barcelona de no retribuir el permís parental per cura de fill, filla o menor acollit de menys de vuit anys representa una acció profundament contraproduent i contrària als principis de conciliació familiar. Exigim una revisió immediata d’aquesta decisió i instem l’administració a reconsiderar aquesta política que perjudica directament els drets i el benestar dels treballadors i treballadores.

Aquest canvi unilateral de criteri del nou govern, no respectant els acords amb la part social, ens planteja molts interrogants sobre la seva coherència i posa molt en dubte la credibilitat i la bona fe de l’administració.

Ens estan arribant desenes de consultes i queixes de companys i companyes al respecte.Lamentem dir-vos que no sabem perquè denegen la retribució dels permisos ja autoritzats i els pendents d’efectuar, a partir de l’1 de novembre de 2023, quan no s’ha produït cap canvi a la normativa actual i vigent, l’administració no ha informat res als sindicats. Entenem que no estan ajustades a dret i ho defensarem on calgui.

Categories

Twtitter

Gràcies @jordisubirana @TotBcn

Algunes serien evitables si disposéssim d'eines adients, altres malauradament no. El nostre equip de Prevenció de Riscos Laborals treballa incansablement fent propostes per evitar-les al màxim. A la feina sense riscos!👮‍♀️👮‍♂️https://x.com/TotBcn/status/1731357568910426526?s=20

@bcn_ajuntament Mentre no es respectin sense discriminació els drets laborals i socials del personal d'Atenció a la Ciutadania, i es doni resposta a les seves reclamacions, la normalitat no tornarà a l'#IMHAB ✊

🤜Frontal Mobilitzat 🤛

Llegir més

YouTube