RECLAMEM QUE L’EXCEDÈNCIA PER CURA DE FILLS I FILLES COMPUTI COM A ANTIGUITAT

5 jul. 2024 | Comunicat, General

Companyes i companys,

Aquest passat dimecres 3 de juliol es va aprovar la pròrroga del III Pla d’Igualtat a la reunió de la Comissió Paritària.

Des de la UGT vam expressar la nostra preocupació per diferents demandes que a dia d’avui encara no s’han implementat, i vam reiterar les nostres reclamacions a l’Administració, i entre aquestes:

Fa molt de temps que la UGT reivindiquem el reconeixement de les excedències per cura de fills i filles a tots els efectes, amb tots els drets i antiguitat. Creiem fermament que aquesta és una qüestió de justícia i equitat per a totes les treballadores i treballadors.

De fet, la pròpia Sindicatura de Greuges ha determinat recentment (pots visualitzar-ho clicant aquí)  que l’actuació de la Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica és injusta i “no ha estat ajustada a dret pel que fa al còmput del temps d’excedència per cura de fills i filles com a serveis actius, a l’efecte de compensar l’antiguitat del personal municipal recollida en l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona”.

La UGT subscriu plenament les seves recomanacions, i exigim que es compleixin amb caràcter immediat les decisions de la Sindicatura de Greuges:

  1. Equiparar el temps d’excedència per cura de fills i filles a la situació de servei actiu en el reconeixement d’antiguitat.
  2. Incorporar aquesta equiparació en l’Acord regulador de les condicions de treball (“conveni”).

Les excedències per cura de fill/a menor de 3 anys han de comptar com a servei actiu a tots els efectes. És fonamental que aquestes mesures es prenguin per garantir la igualtat de drets i condicions laborals.

La UGT, des del nostre compromís amb la defensa dels drets de les treballadores i treballadors, demanem a l’Administració que actuï amb responsabilitat i diligència per corregir aquesta situació injusta.

 

 

 

Categories

Twtitter

Necessites ajut per redactar una carta sol·licitant còpia de l’avaluació de riscos del teu lloc de treball? Fes servir els models de documents de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya. Accés a 👉 https://www.ugt.cat/wp-content/uploads/2022/06/documents_per_al_delegat_de_prevencio.pdf #ConsellPreventiuUGT

🤖 Una Negociación Colectiva fuerte para hacer frente a los retos de la digitalización

🗣️ Pepe Álvarez (@SG_UGT) interviene en la jornada sobre derechos digitales y relaciones laborales

🔗Léelo aquí

🟠 #PÍLDORA | ¿Qué tengo que hacer si sufro un accidente de trabajo? 

➡️ Si el accidente es en tu puesto de trabajo, ¡comunícalo inmediatamente a tu superior! Si es in itinere... ve a nuestro vídeo sobre este tema

📽️ Dale al play para saber más

Llegir més

YouTube