UGT reclama una revisió ambiciosa de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals al diàleg social

16 març 2024 | General, Notícies, Política Sindical, Salut laboral

Reforçar la Inspecció de Treball i habilitar les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat essencial per lluitar contra la sinistralitat laboral

Font UGT

Les dades de l’inici de l’any mostren augments en els accidents amb baixa que han tingut lloc tant durant la jornada laboral (+2,4%) com in itinere (+8,4%). A més, el gener comença amb 51 morts per accident laboral que, tot i que suposa un descens amb 12 persones treballadores menys que les registrades durant el primer mes del 2023, continua sent una xifra inassumible.

Aquestes dades mostren que es continua incomplint la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals per part de les empreses i que els infarts i vessaments cerebrals continuen sent la primera causa de mort a la feina, així com que els accidents de trànsit i els sobreesforços musculoesquelètics , juntament amb els cops, són les primeres causes de baixa laboral per accident de treball.

En aquest context, UGT reclama ambició i compromís a l’hora de revisar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals a la Mesa de diàleg social que es va obrir el mes passat. Considera que no es pot deixar passar aquesta oportunitat i que continuï aquest flagell per a la seguretat i salut de les persones treballadores.

El sindicat insisteix a més que la gestió dels riscos psicosocials d’origen laboral que estan afectant la salut mental de les persones treballadores, la inclusió de la perspectiva de gènere, l’abordatge dels efectes sobre la seguretat i la salut de les transicions digitals , ecològica i demogràfica, la millora de la qualitat dels serveis de prevenció, són qüestions que, entre altres, hem d’incloure a la Llei de Prevenció que compta amb gairebé 30 anys de vigència i necessita ser actualitzada.

UGT reclama també un augment de recursos humans i materials per a la Inspecció de Treball, així es podrà augmentar el nombre de visites a empreses i controlar el compliment de les normes en matèria preventiva.

Garantir el compliment de la llei

Fins que es reforci la Inspecció de Treball, cal que s’estableixin garanties de compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut laboral ja que no serveix de res tenir una Llei avançada si no se’n garanteix el compliment per part de les empreses.

En aquest sentit, el sindicat proposa habilitar les Forces i els Cossos de Seguretat de l’Estat, com a “auxiliars o col·laboradors” de la Inspecció de Treball en el compliment preventiu, quan es constati situacions constitutives d’infraccions greus o molt greus.  

Finalment, el sindicat insisteix en la importància de crear una figura similar a la del Delegat/ada Territorial de Prevenció de Riscos Laborals a nivell estatal, ja que és una realitat que els centres de treball sindicalitzats són centres més segurs. La creació d’aquesta figura ajudaria a millorar la PRL a les PIMES del nostre país que no tenen representació sindical. En paral·lel, reclamem que es reconegui crèdit horari per als delegats i delegades de prevenció.

Categories

Twtitter

Necessites ajut per redactar una carta sol·licitant còpia de l’avaluació de riscos del teu lloc de treball? Fes servir els models de documents de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya. Accés a 👉 https://www.ugt.cat/wp-content/uploads/2022/06/documents_per_al_delegat_de_prevencio.pdf #ConsellPreventiuUGT

🤖 Una Negociación Colectiva fuerte para hacer frente a los retos de la digitalización

🗣️ Pepe Álvarez (@SG_UGT) interviene en la jornada sobre derechos digitales y relaciones laborales

🔗Léelo aquí

🟠 #PÍLDORA | ¿Qué tengo que hacer si sufro un accidente de trabajo? 

➡️ Si el accidente es en tu puesto de trabajo, ¡comunícalo inmediatamente a tu superior! Si es in itinere... ve a nuestro vídeo sobre este tema

📽️ Dale al play para saber más

Llegir més

YouTube