LA SALUT REPRODUCTIVA D’UNA DONA NO ES POT POSAR EN RISC PER LES PROVES FÍSIQUES D’UN PROCÉS SELECTIU

19 oct. 2023 | Notícies, Política Sindical, Salut laboral

Des d’UGT celebrem els esforços que s’estan fent en la implementació de mesures d’acció positives per a caminar cap a la igualtat real entre dones i homes en els processos de selecció que requereixen proves físiques, però considerem insuficient les mesures que podria suposar perjudicis per a la salut reproductiva (física i emocional) de les dones que es presenten a processos selectius on les proves físiques són eliminatòries. 

FER PROVES FÍSIQUES A UNA DONA A LES 16 SETMANES DE HAVER PARIT ÉS UNA BARBARITAT 

Les actuals bases dels processos de selecció dels cossos de seguretat i els futurs processos dels cossos de prevenció d’incendis donen de marge 16 setmanes de postpart per poder ajornar les proves físiques. La UGT fa anys que diem que NO és un temps suficient perquè una dona es recuperi d’un embaràs i postpart i pugui tornar a fer esport i preparar unes proves físiques. 

Cap professional de la salut especialitzat en embaràs i postpart, recomanaria a una dona que fa 16 setmanes que ha estat mare, tornar a començar a córrer fins passat 6 mesos del part. Establir un període tan curt de recuperació provoca una discriminació envers la dona, ja que l’exclouria de poder participar en una convocatòria al no trobar-se en les condicions físiques necessàries i idònies per a fer les proves físiques. Això es contradiu amb l’objectiu de la IGUALTAT, perquè cap home perdrà un procés selectiu perquè ha de recuperar-se d’un part. 

PORTAR UN EXÀMEN A UN HOSPITAL PERQUÈ EL FACI UNA DONA QUE ESTÀ A PUNT O  ACABA DE PARIR NO ÉS UNA MESURA D’IGUALTAT!!

Tanmateix les bases també adopten com a mesura d’acció positiva que quan “alguna de les dones aspirants estigui hospitalitzada a l’àrea metropolitana de Barcelona per embaràs de risc, causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest el Tribunal Qualificador articularà els mecanismes necessaris per tal de possibilitar-li la realització de la prova o les proves en el recinte hospitalari on es trobi… sempre que l’ execució es dugui a terme el mateix dia i hora en que ho facin la resta de persones aspirants convocades.”

Des d’UGT hem traslladat a la Comissió Tècnica d’Igualtat la petició de canvi de les bases dels cossos de la seguretat i prevenció d’incendis amb mesures i  propostes concretes. En UGT entenem que hem de continuar treballant per a trobar les fórmules de la màxima protecció a la maternitat en els processos selectius dels cossos de la seguretat i prevenció d’incendis perquè un dret individual no menyscabi el dret col·lectiu i viceversa. 

LA MATERNITAT S’HA DE PROTEGIR!!!

CAP DONA HA DE PERDRE L’OPORTUNITAT D’ACCEDIR A UN LLOC DE TREBALL PER MOTIUS DE MATERNITAT

ENCARA QUEDA MOLT A FER PER A ACONSEGUIR LA IGUALTAT REAL!!

Categories

Twtitter

Necessites ajut per redactar una carta sol·licitant còpia de l’avaluació de riscos del teu lloc de treball? Fes servir els models de documents de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya. Accés a 👉 https://www.ugt.cat/wp-content/uploads/2022/06/documents_per_al_delegat_de_prevencio.pdf #ConsellPreventiuUGT

🤖 Una Negociación Colectiva fuerte para hacer frente a los retos de la digitalización

🗣️ Pepe Álvarez (@SG_UGT) interviene en la jornada sobre derechos digitales y relaciones laborales

🔗Léelo aquí

🟠 #PÍLDORA | ¿Qué tengo que hacer si sufro un accidente de trabajo? 

➡️ Si el accidente es en tu puesto de trabajo, ¡comunícalo inmediatamente a tu superior! Si es in itinere... ve a nuestro vídeo sobre este tema

📽️ Dale al play para saber más

Llegir més

YouTube