El Govern aprova l’increment del 0,5% en les retribucions de les empleades i empleats públics per compensar els efectes de la inflació i avançar en la recuperació dels nostres drets

El Govern aprova l’increment del 0,5% en les retribucions de les empleades i empleats públics per compensar els efectes de la inflació i avançar en la recuperació dels nostres drets

El personal al servei del sector públic rebrem aquest augment salarial, amb efectes retroactius des de gener de 2023, en les nòmines de novembre. El personal al servei del sector públic rebrà aquest augment salarial, amb efectes retroactius des Aquesta mesura està...
La pensión de jubilación

La pensión de jubilación

Jubilación ordinaria Se recogen las modificaciones legislativas introducidas por el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo...