Consolidació de Grau del personal interí

1 jul. 2022 | General, Notícies

La sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 30 de juny de 2022, ha establert que s’està infringint la normativa de la UE, si no es permet la consideració dels serveis prestats per un funcionari interí que adquireix amb posterioritat la condició de funcionari de carrera, a efectes de consolidació del grau personal.
 
Per aquest motiu des de la nostra secció sindical hem iniciat el corresponent procediment administratiu per tal que l’Ajuntament doni compliment al TJUE  i reconegui la consolidació del grau personal de tot el personal interí que adquireixi o hagi adquirit la condició de funcionari de carrera i es faci adscripció definitiva al lloc que ocupa.
QUI ES VEU AFECTAT?. Totes i tots aquells que vàreu accedir com a personal interí a llocs de treball singularitzats, com per exemple: Inspecció (nivell 18), OAC (nivell 16), UGA (nivell 16), Central d’operacions (nivell 16), etc., i que heu guanyat una plaça de funcionari/ària.
Tanmateix des  de la UGT tornem a reclamar que les FUTURES VACANTS d’aquests llocs de treball es cobreixin mitjançant concurs i es deixin de proveir amb personal provinent de les borses de treball.
 
Són llocs de promoció i hauran de ser ocupats per personal funcionari.!!
 

Categories

Twtitter

Gràcies @jordisubirana @TotBcn

Algunes serien evitables si disposéssim d'eines adients, altres malauradament no. El nostre equip de Prevenció de Riscos Laborals treballa incansablement fent propostes per evitar-les al màxim. A la feina sense riscos!👮‍♀️👮‍♂️https://x.com/TotBcn/status/1731357568910426526?s=20

@bcn_ajuntament Mentre no es respectin sense discriminació els drets laborals i socials del personal d'Atenció a la Ciutadania, i es doni resposta a les seves reclamacions, la normalitat no tornarà a l'#IMHAB ✊

🤜Frontal Mobilitzat 🤛

Llegir més

YouTube