La situació econòmica dóna marge per continuar augmentant salaris

16 març 2024 | General, Notícies, Política Sindical

UGT considera que el V AENC està donant resultats i adverteix que l’augment de vacants està relacionat amb la precarietat de les ofertes

Enquesta Trimestral de Cost Laboral (ETCL) del quart trimestre del 2023

Les dades de l’Enquesta Trimestral de Cost Laboral (ETCL) del quart trimestre del 2023 publicades avui per l’INE reflecteixen un augment anual del cost laboral i salarial d’un 5,0% i 4,0%, respectivament. Per tant, el cost salarial mitjà el 2023 ha estat del 4,8%, mentre que la mitjana anual de l’IPC va ser del 3,6%, de manera que el poder de compra de les persones treballadores s’hauria incrementat un 1,2 punts, després d’un any 2022 que va suposar fortes pèrdues. 

Les xifres de l’any suposen un avenç en matèria retributiva respecte al 2022, i assoleixen un increment de 2 dècimes superior. Sense cap dubte, la posada en marxa del V Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) el maig d’aquest any ha tingut un impacte decisiu en aquests resultats. 

Prenent la mitjana dels increments salarials de l’any i descomptant la inflació, els salaris han crescut un 1,2% en termes reals. I la previsió per al 2024 és que els increments salarials es mantinguin per sobre de la variació de l’IPC per continuar recuperant el poder adquisitiu de les persones treballadores perdut els anys anteriors. 

A més de la informació relativa als costos laborals, l’ETCL també recull dades del nombre de vacants i els sectors econòmics on es presenten. En total, durant l’últim trimestre de l’any s’han registrat 139.314 vacants, i un 88,8% són les que es troben al sector serveis. Una xifra que, si bé és superior a la que s’obtenia abans de la pandèmia (101.009 el quart trimestre del 2019), no suposa una dada alarmant. 

De fet, les principals causes relacionades amb aquest augment del nombre de vacants són la manca d’intermediació pública efectiva per casar els oferents amb els demandants d’ocupació, unes polítiques actives d’ocupació que tenen molt de marge per millorar en orientació i seguiment de la persona aturada i la precarietat de molts llocs de treball oferts, que expulsen els treballadors i treballadores dels seus àmbits per buscar altres oportunitats en sectors amb millors condicions laborals.

Cal una reforma de les polítiques actives d’ocupació i dels sistemes d’intermediació pública 

En definitiva, UGT considera que és fonamental que es persisteixi des de la negociació col·lectiva a assolir increments salarials d’acord amb la situació de creixement econòmic, creació d’ocupació i elevats beneficis empresarials que travessem, tenint sempre present que els criteris adoptats a l’AENC no suposen un sostre, sinó un terra que ha de ser concretat segons les condicions de cada branca i empresa.

D’altra banda, també cal abordar una reforma de les polítiques actives d’ocupació i dels sistemes d’intermediació pública per millorar les competències públiques en matèria d’orientació, formació i empleabilitat de les persones aturades. 

Dades

› L’Enquesta Trimestral de Cost Laboral corresponent al quart trimestre del 2023 registra un increment del cost laboral total per treballador i mes del 5% respecte al mateix trimestre del 2022. Per la seva banda, cost salarial per treballador i mes va augmentar en un 4%, com s’indicava prèviament, situant-se en 2.359,4 euros. 

› D’altra banda, els costos laborals per hora efectiva treballada es van incrementar un 6,1% anual, mentre que eliminant els efectes d’estacionalitat i de calendari el cost laboral per hora augmenta un 5,4%.

› Finalment, el nombre de vacants a l’últim trimestre del 2023 és de 139.314 llocs de treball sense cobrir, per la qual cosa es manté en uns valors similars als que es poden trobar en el mateix període del 2022, encara que molt superiors als que es donaven en anys anteriors. El 88,8% d’aquestes vacants es troben al sector serveis, el 6,7% a la indústria i el 4,5% a la construcció. Per aconseguir reduir el nombre de vacants, és fonamental que es dugui a terme una millora salarial i avançar en un canvi en les polítiques actives d’ocupació perquè siguin més efectives.  


Font: UGT

COSTOS LABORALS

Categories

Twtitter

💙💛🧡💜

🗣️ ¡Gracias por la gran acogida que le habéis dado a nuestro podcast!

#SindicalismoSinBarba

📲 Suscríbete a nuestro canal de youtube;


📲 O escúchanos en spotify: https://open.spotify.com/episode/6AkwdUTDx6w4H9FgtALdax?si=Tn49LYTQRPmd1ODLSxzotQ

https://youtu.be/Nbaq08lbCsM?si=-PN7aPW4wuSj4ef8

🟠 #PÍLDORA | Los derechos de las personas trans y LGTBI frente a discriminaciones

🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 Desde UGT hemos trabajado para poder dar un salto normativo de calidad en la protección y garantía de los derechos de las personas del colectivo #LGTBI en el ámbito laboral

¡Atento/a!

💶¿Qué debes saber sobre la declaracion de la #renta?

📋Llega una de las épocas más importantes del año a nivel económico, y son muchos los aspectos que debes tener en cuenta

👀Revisa el borrador y recuerda que puedes desgravarte la cuota sindical

👉https://vm.tiktok.com/ZGemyUPnk/

Llegir més

YouTube