L’AJUNTAMENT I LA SEVA POLÍTICA DE RETALLADES

2 nov. 2023 | General, Notícies, Política Sindical

Aquestes darreres setmanes observem un canvi substancial en la política del nou govern municipal. D’una banda, es milloren substancialment les condicions del personal fora de conveni (Eventuals i Gerents) i d’altra s’instauren retallades unilaterals envers la plantilla municipal.

Us farem una descripció de les situacions que estan succeint i que unilateralment apliquen adduint normatives inexistents o no aplicables:

Els triennis fa més de 30 anys que es retribueixen així, està consolidat al salari dels treballadors/es, ha suposat una pèrdua entre 50 i 230 € mensuals, i pot ser una possible confiscació salarial en fer-ho de forma unilateral sense possibilitat de defensa.

Premi antiguitat, hi ha administracions que han legislat per continuar gaudint-lo CCAA Andalusia

Medalles, no estan a Conveni, és un mèrit reconegut a un Reglament de ciutat i no una retribució encoberta. No hi ha cap norma que ho impedeixi, ni ho ha al·legat la sindicatura de comptes, és una retallada establerta unilateralment.

Permís parental 8 setmanes,  el 10 juliol 2023 el Gerent de Persones va signar que és un permís retributiu, així consta a la Intranet Municipal, no pot ser que ara ens diguin que enlloc posava que era un permís retribuït, un informe de Funció Pública de la Generalitat no ens és d’aplicació. El personal nomenat per fer substitucions dels companys/es que tenien el permís retribuït, el dia 31 d’octubre   els han comunicat  la seva destitució, és una retallada establerta unilateralment.

Teletreball el criteri signat és màxim 2  dies a la setmana (3 majors 60 anys), el criteri 60% presencial 40% teletreball és orientatiu, no es pot denegar el teletreball a la plantilla municipal per aquest motiu.

INCOMPLIMENTS UNILATERALS D’ACORDS SIGNATS

Borses de Treball, nomenem funcionaris interins a persones que ja treballaven per l’Ajuntament a través d’una empresa privada, i ens saltem l’ordre de borsa per interessos de l’Ajuntament. Nomenem personal directament de Borses d’altres administracions. Anem a les Universitats a demanar que es presentin a borses d’urgència sense fer cap prova de selecció (Autoritzat per la Direcció de Selecció – Gerència Persones)

FAS, remunerem a gerents i directors el Fons d’acció social amb un import de 138,79 €, cal recordar que estan fora de conveni (Clàusula preliminar 2a). (Autoritzat per la Gerència Persones)

Increment de salari Gerents 3,5%  LPGE + 0,75% Conveni + 5% Consell Municipal, Eventuals 3,5% LPGE + + 0,75% Conveni. Com és possible que s’incrementi el percentatge de conveni a qui està fora de conveni?  Els gerents (+9,25%) no tenen limitacions pressupostàries en el seu increment salarial? (Autoritzat per  la Gerència Municipal)

Modificacions unilaterals a la RLT passant directors, nivell 28 a nivell 30 sense cap avaluació, ni canvi de lloc, ni procés mínimament públic, ni convocar la comissió tècnica de valoració  (Autoritzat per la Gerència Persones)

Finalment envers el procés selectiu de concurs de mèrits (Fets molt greus)

Un Gerent que ha permès que es donin mèrits a personal eventual a una oposició com si fossin funcionaris, està obligat per llei a abstenir-se a participar en el tribunal de selecció (Autoritzat per la Direcció de Selecció – Gerència Persones)

Un assessor d’un tribunal tot i que sigui Gerent NO POT IMPEDIR MAI que un observador sindical exposi els seus arguments perquè els membres del tribunal els prenguin o no en consideració. Més quan aquest mateix assessor és el màxim responsable de RRHH de l’Ajuntament i coneix fefaentment la problemàtica, perquè  és ell qui ha autoritzat el reconeixement explícit dels mèrits al personal eventual.

S’han pogut sentir intimidats els membres titulars i suplents del tribunal per la seva presència?

(Autoritzat per la Direcció de Selecció – Gerència Persones)

Una secretaria del tribunal mai pot ser personal laboral, ha de donar fer i vetllar per l’acompliment de la legalitat (potestats públiques) que només corresponen als funcionaris. (Autorització Direcció de Selecció – Gerència Persones)

HAN NOMENAT UN TS EN GESTIÓ (A1) A UNA PERSONA EVENTUAL A2, ÉS PRESUMPTAMENT UNA IL·LEGALITAT QUE HO HA DE DETERMINAR UN/A JUTGE/SA (Autorització Direcció de Selecció – Gerència Persones)

En David Plantada, president del Comitè d’empresa és el nostre company d’UGT, però més enllà de sigles o de sindicats. Qualsevol company/a que es trobi davant una gravíssima vulneració de l’ordenament jurídic (Presumptament), tindrà sempre el nostre suport.

(MAI EL PERSONAL EVENTUAL POT TENIR MÈRITS PER ACCEDIR A LA FUNCIÓ PÚBLICA) prohibit expressament TREBEP, cal recordar que aquest personal accedeix a l’Administració sense l’acompliment dels principis constitucionals igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Si permetem l’accés d’aquest personal, qualsevol entrarà per la porta de darrere, i perquè la resta de personal hem de passar processos selectius? (Autoritzat per la Direcció de Selecció – Gerència Persones)

Sr. Albert Dalmau Gerent Municipal, després que hagin transcorregut més de 100 dies en el seu càrrec i a la vista de la nova política instaurada (Retallades permanents i unilaterals, incompliment  unilaterals d’acords signats), amb els conflictes més greus dels darrers 20 anys, vostè com a màxim responsable de l’organització Gerencial, és moment que posi ordre,  perquè  a parer nostre s’estan extralimitant en les seves funcions, vulnerant l’ordenament jurídic (segons la nostra opinió) i trencant la confiança dels representants sindicals, negant acords signats i vulnerant de manera sistemàtica l’establert al nostre conveni.

Categories

Twtitter

💙💛🧡💜

🗣️ ¡Gracias por la gran acogida que le habéis dado a nuestro podcast!

#SindicalismoSinBarba

📲 Suscríbete a nuestro canal de youtube;


📲 O escúchanos en spotify: https://open.spotify.com/episode/6AkwdUTDx6w4H9FgtALdax?si=Tn49LYTQRPmd1ODLSxzotQ

https://youtu.be/Nbaq08lbCsM?si=-PN7aPW4wuSj4ef8

🟠 #PÍLDORA | Los derechos de las personas trans y LGTBI frente a discriminaciones

🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 Desde UGT hemos trabajado para poder dar un salto normativo de calidad en la protección y garantía de los derechos de las personas del colectivo #LGTBI en el ámbito laboral

¡Atento/a!

💶¿Qué debes saber sobre la declaracion de la #renta?

📋Llega una de las épocas más importantes del año a nivel económico, y son muchos los aspectos que debes tener en cuenta

👀Revisa el borrador y recuerda que puedes desgravarte la cuota sindical

👉https://vm.tiktok.com/ZGemyUPnk/

Llegir més

YouTube